SLOVENSKÉ DOTYKY
 

ČECH, ČO BUDUJE SLOVENSKÚ CNN?

So šéfredaktorom TA3 Zdeňkom Šámalom

September priniesol jednu veľkú novinku na slovenskej, a vlastne i českej televíznej scéne. Vysielať totiž začal prvý čisto spravodajský kanál v strednej Európe, televízia TA3, ukrývajúco vo svojom názve tak trochu na americký spôsob názot slovenských veľhôr. Pôvodne bol ako termín prvého vysielania určený 23. september. Vedenie TA3 sa však rozhodlo zareagovať na dramatické udalosti v USA a aspoň na bratislavskom okruhu odvysielať prvé, mimoriadne spravodajstvo skôr, v deň teroristických útokov, 11. septembra popoludní. O niekoľko hodín neskôr som požiadal o rozhovor šéfredaktora televízie TA3, českého novinára, ešte nie tak dávno šéfredaktora spravodajstva Českej televízie, Zdeňka Šámala. Ten je v tíme TA3, takej malej CNN na slovenský spôsob, jednoznačne najznámejšou osobnosťou spolu s Martinom Lengyelom, donedávna hovorcom premiéra Mikuláša Dzurindu. Zdeněk Šámal sa kvôli tejto pracovnej ponuke odsťahoval do Bratislavy, nasledoval tak Petra Šabatu, ktorý sa po odchode z rovnakého kresla v Mladej fronte Dnes stal šéfredaktorom slovenského denníka Pravda. Zaujímal ma pohľad jedného z najuznávanejších českých televíznych žurnalistov, ktorý verí, že dokáže divákov na Slovensku a vari aj v Českej republike pritiahnuť k obrazovkám sedemnástimi hodinami spravodajstva denne...

Prečo ste sa rozhodli začať po udalostiach v USA vysielanie na jeden deň? Ponúkli ste divákovi podľa Vášho názoru niečo, čo by inak nemal možnosť sledovať?
- Išlo o udalosť v moderných dejinách absolútne bezprecedentnú a preto sme sa rozhodli začať vysielať aspoň na niekoľko hodín. I s vedomím, že nám divák odpustí prípadné chyby, ktoré idú na vrub pilotného vysielania. Divákovi sme ponúkli najaktuálnejšie a najkomplexnejšie slovenské televízne spravodajstvo o udalosti. Samozrejme, možno namietnuť, že si mohol pustiť CNN. Ale tam rozhodne nenájde aktuálne živé vstupy po slovensky hovoriacich korešpondentov, pozorovateľov a analytikov, nehovoriac už o reakciách domácej scény.

Na Slovensku má byť televízia TA3 dostupná najmä prostredníctvom káblových rozvodov, doplnkovo prostredníctvom satelitného príjmu. Satelit samozrejme pokryje aj české územie, ako aj mnohé krajiny, kde žijú českí a slovenskí krajania. Ako to však bude v ČR, pokiaľ ide o šírenie TA3 káblom?
- Táto otázka je stále v rokovaní, niektoré české káblové spoločnosti už povolenie zaradiť TA3 do vysielania majú. Uskutočňujú sa ďalšie rokovania, ktoré by dostupnosť príjmu TA3 v ČR mali rozšíriť. Samozrejme, predovšetkým s najväčším poskytovateľom káblovej televízie v Českej republike, spoločnosťou UPC. Podľa predbežných informácií by mohol byť signál TA3 šírený UPC aspoň od januára 2002. V Prahe by sme však boli radi dostupní od začiatku.

Druhú možnosť, ktorú ste aj vy zmienili, môžu využiť všetci vlastníci digitálnych satelitných prijímačov, ak ich nasmerujú na družicu Intelsat 707, ktorá je umiestnená na pozícii 1o západne. Signál bude súčasťou programového balíka Slovakia, definovaného frekvenciou 11 540 MHz, vo formáte DVB/MPEG2.

Redakcia, ktorú riadite, sídli v Bratislave, vyjadrili ste však ambíciu podrobne mapovať aj situáciu v ČR. Ako budete zabezpečovať spravodajstvo odtiaľ?
- Prostredníctvom agentúry TVD, spolupracujúcej aj s pražskou televíziou TV3. Zmluvu sme už podpísali a zaisťuje nám pravidelný mesačný prísun pôvodných reportáží a agentúrnych obrazových správ v takom objeme, ktorý významne presahuje ponuku ostatných tunajších televízií.

Dovolím si malú odbočku, ktorá sa vnucuje... Myslíte si ako bývalý šéfreaktor spravodajstva ČT, že táto verejnoprávna televízia dostatočne referuje o Slovensku, o česko-slovenských vzťahoch a napríklad o slovenskej menšine v ČR?
- Nebudem sa vyjadrovať k iným zložkám vysielania, iba k spravodajstvu. Myslím si, že to informuje dostatočne. Bylo to tak v čase mojej služby v Českej televízii a z toho, čo príležitostne vidím teraz, sa domnievam, že sa to nezmenilo. Korešpondenti ČT na Slovensku vždy patrili k dôsledným profesionálom. Bola to Pavlína Wolfová, rovnako ako Petr Kopecký, Tomáš Šponar a napokon súčasný vyslaný redaktor Petr Buchta.

Vráťme sa však k vašej súčasnej práci: Máte pocit, že ako český novinár máte dostatočný prehľad o dianí na Slovensku?
- Mám iba ten pocit, že redakcia spravodajstva TA3 má dostatočný prehľad o dianí na Slovensku, a to je nejdôležitejšie.

Kto tú redakciu tvorí?
- Všetci zamestnanci prešli prísnym výberom. Sú medzi nimi ľudia so skúsenosťami z verejnoprávnej Slovenskej televízie, z Markízy, káblových televízií Luna a VTV, ale aj zo Slovenského rozhlasu, či z celoplošného Rádia Express. Pre českých divákov bude asi najznámejšou tvárou TA3 bývalý reportér TV Prima Vladimír Mišauer. Spomedzi mnohých známych novinárov môžem spomenúť napríklad Tibora Bezáka z STV, Boženu Fuleovú z TV Markíza, či sportového redaktora Dušana Gabániho.

Dovoľte mi trochu nadsádzky: Nemáte pocit, že spolu napríklad so šéfredaktorom Pravdy Petrom Šabatom zakladáte akúsi novú tradíciu, keď sa českí novinári stávajú šefredaktormi slovenských médií?
- Nemyslím si, že ide o novú tradíciu. Je to jednoducho súhra náhod. Nič príznakového by som v tom nevidel. Celé to vidím tak, že medzi mnohými šéfredaktormi na Slovensku sú dvaja Česi. Zanedbateľné percento. V Čechách stretnete na dôležitých miestach v médiách ľudí nejrôznejších národností a nikto se nad tým nepozastavuje.

Samozrejme. Pre väčšinu z nich však táto práca neznamenala sťahovanie. Pre vás funkcia v televízii TA3 znamenala presídlenie do Bratislavy. Ako to prežívate? A ako ste sa k tomuto projektu vôbec dostali?
- V máji som sa presťahoval do Bratislavy a nijak zvlášť som to neprežíval. Skrátka nemám pocit, že by som žil v cudzine. Asi to bude o tom, že Česi a Slováci majú k sebe naozaj blízko. Ako som sa dostal k projektu TA3? Jednoducho mi vlani na jeseň zavolal Martin Lengyel a predložil mi ponuku. A ja som ju po určitom čase prijal. Viete, prešiel som v spravodajstve všetkým možným a myslel som si, že už nemôže byť nič, čo by ma mohlo osobitne motivovať. Ale stavať spravodajskú televíziu na zelenej lúke, to je ohromná profesijná príležitosť. Navyše som presvedčený o tom, že špecializované televízie budú čoraz populárnejšie.

Nevadí vám, že na čele televízie TA3 stojí bývalý hovorca premiéra, teda niekto, kto bol politicky angažovaný?
- Za dôležitý považujem ten minulý čas, ktorý správne zaznel aj v otázke. S generálnym riaditeľom sme si to vyjasnili, každý máme nejakú minulosť.

Čo urobíte, ak zistíte u niekoho zo svojich redaktorov jasnú politickú zaujatosť?
- Vyhodím ho tak, že kilometer poletí...

VLADIMÍR SKALSKÝ


Zpět na obsah