SLOVENSKÉ DOTYKY
 

LIEČI PACIENTOV UMENÍM A KULTÚROU

MUDr. Juraj Čelko

Na kúpeľné pobyty možno nazerať z rozličných stránok. Väčšina z tých, kto sa tomuto pobytu podrobuje, ho chápe okrem povinného zdravotného režimu ako obdobie blahovoľného oddychu alebo neviazaného rozptýlenia. Záleží na predstavách aj na tom, čo pacientovi jeho zdravotný stav dovoľuje.

Besedovali sme o týchto otázkach s generálnym riaditeľom Slovenských kúpeľov MUDr. Jurajom Čelkom v Trenčianskych Tepliciach. Práve on je priekopníkom a praktikom liečebných metód, ktoré propaguje.

"Už Gréci a Rimania dobre vedeli, že kultúra a umenie sú významnou súčasťou komplexného telesného a duševného liečenia. Gréci tento spôsob nazývali liečenie blahom. Predstavovali si ho ako dvojramennú váhu - váhu bolesti a váhu radosti. Konštatovali, že bolesť možno zmierňovať vytváraním pozitívnych zážitkov. Túto starú skúsenosť možno dnes aplikovať na rad umeleckých odborov. Preto je našou povinnosťou bedlivo si tieto oblasti všímať."

Ako vidí Juraj Čelko uplatňovanie metód liečenia umením v praxi?

"Už šesťdesiat rokov pestujú Trenčianske Teplice hudobné festivaly na medzinárodnej úrovni s veľmi bohatým umeleckým obsahom. K hudobným podujatiam sa pred niekoľkými rokmi pričlenil Art-Film, udalosť pre Slovensko unikátna. Tieto akcie intenzívne podporujeme. V čase, kedy kultúra trpí všeobecne nedostatkom finančných prostriedkov, sme vlastne jediní, kto sprostredkuje širokému obecenstvu spolu s našimi pacientami výnimočné zážitky. Významný vplyv pritom má tiež prítomnosť zahraničného publika v radoch teplických pacientov."

Ako sa Vám darí ovplyvňovať program a vkus pacientov?

"Vyberaný vkus nášho obecenstva ťaží už z dávnych tradícií, ktoré v Tepliciach zakotvili. Veď jeden z najobľúbenejších lekárov tu bol kedysi otec bratov Čapkovcov, ktorý u nás pôsobil po prvej svetovej vojne. Ďalším významným priekopníkom našich kultúrnych a liečebných snáh bol profesor František Lenoch, neskorší zakladateľ slávneho Ústavu reumatických chorôb v Prahe. Kultúrne zložky Slovenskej republiky nás v týchto snahách podporujú. K iniciatívnej spolupráci sa teraz hodlá pripojiť tiež medzinárodné spevácke centrum A. Dvořáka v Karlových Varoch. Vítame každú takú spoluprácu, lebo zabezpečuje kvalitu našich každoročných festivalov."

JIŘÍ VITULA


Zpět na obsah