SLOVENSKÉ DOTYKY
 

S ÚCTOU K ČITATEĽOVI

Keď si prelistujete júnové číslo Slovenských dotykov nepochybne si všimnete, že sa v ňom viac než inokedy venujeme literatúre a knihám ako takým. Príčin je viacero. Nepochybne nás do určitej miery ovplyvnilo vydanie našej najnovšej a zatiaľ najvýpravnejšej publikácie "Slovensko-české osudy". Takmer v rovnakej miere však i májový pražský knižný sviatok Svet knihy, ktorého sme sa aktívne zúčastnili. Stretnutia s knihami, stretnutia so slovom v jeho zázračnej tisícorakej podobe, nás prinútili aj k mnohým zamysleniam sa.

Napísať knihu je takmer ako porodiť dieťa. Aspoň by to tak malo byť, pokiaľ sa neznížime iba k prázdnemu skladaniu planých slov na zbytočne znehodnotený papier. Žiaľ, i to sa dnes stáva, ba stáva sa to čoraz častejšie... Ale zostaňme pri tom, že napísanie knihy je nepodobné zrodeniu dieťaťa. Autor, či autori sú nesmierne šťastní a po vynaloženej námahe majú pocit, že to najťažšie majú za sebou. Myslím, že všetky matky a mnohí otcovia sa už v tejto chvíli zhovievavo usmievajú. Vedia svoje. Svoje vieme aj my. Naša ostatná kniha prichádzala na svet neľahko, pretože dať dohromady stojeden osudov významných, a teda najmä nesmierne zaneprázdnených osobností, naozaj nie je prechádzka ružovým sadom a veta, ktorú sme si pri tejto, i keď nepochybne krásnej práci, najviac opakovali znela: "Nikdy viac!" Ale už skôr než kniha uzrela svetlo sveta, sme vedeli, že tie skutočné problémy nás ešte len čakajú. Už počas jej tvorby sme sa dozvedeli od väčšiny kníhkupcov, že dodávať na český trh knihu v slovenčine je slušne povedané vec nerozumná a pre nich a priori nevýhodná. Veď má podstatne menšiu (ba možno priam mizivú) šancu na predaj. Povážte - v jazyku, ktorému dnes už mladí ľudia nerozumejú, nehovoriac už, že čítať v ňom je aj pre dospelých omnoho nepohodlnejšie! A tak sa osudy významných osobností pochádzajúcich zo Slovenska museli nelogicky prekladať do češtiny.

Treba priznať, že o slovenskú kultúru vo všeobecnosti je v Česku stále nebývalý záujem. Veľvyslanec SR v Prahe Ladislav Ballek, s ktorým sme absolvovali niekoľko akcií na Svete knihy, a ktorý sa deň predtým vrátil z divadelného festivalu v Zlíne, s dojatím hovoril o tom, ako boli slovenské predstavenia vypredané ešte skôr, než sa vyvesili plagáty. Zdá sa, že vnímať hovorené slovenské slovo ešte stále nie je problémom. S čítaním je to horšie. Málokto si však uvedomuje, že ide o typický začarovaný kruh - ak českí kníhkupci nebudú vo svojich predajniach ponúkať slovenské knihy, vskutku všetci prestanú v slovenčine čítať a teda písanému slovenskému slovu aj rozumieť. Nuž ale čo sú všetky argumenty oproti nekompromisnej ruke trhu?!

Už v čase, keď prebiehal úspešný krst "Slovensko-českých osudov", ktorý sa zmenil na významnú pražskú spoločenskú udalosť, kedy sme prezentovali knihu na stánku slovenského Literárneho informačného centra na Svete knihy a absolvovali autogramiádu spolu s niektorými osobnosťami na stánku Sdružení MAC, sme bojovali s ďalším problémom, ktorý je nočnou morou všetkých vydavateľov. Je ním distribúcia. Chceme knihu predávať v Česku i na Slovensku. A tak sme sa museli potácať bludiskom známych i celkom neznámych, renomovaných i pofidérnych, krachujúcich i rodiacich sa distribučných firiem. Všetkých súkromných, isteže, pretože iné už v našich krajinách nejestvujú. Aby sme napokon dospeli k celkom logickej otázke, prečo vlastne nezostala aspoň jediná štátna distribučná firma, ktorá by zabezpečovala rozširovanie nekomerčnej literatúry. Túto otázku by sme zrejme mali vyslovovať čoraz častejšie a čoraz hlasnejšie.

Ale napriek všetkým popôrodným bolestiam našej novej knihy, možno povzbudení množstvom prekrásnych titulov, ktoré sme si prezreli na Svete knihy (slovenský stánok sa ako každoročne tešil neobyčajnému záujmu - škoda, že si to nepovšimli aj spomínaní kníhkupci!), nevzdávame našu činnosť v knižnej oblasti. Vari najzaujímavejšou publikáciou, ktorá by sa mala ešte v tomto roku zrodiť v Edícii Slovenských dotykov a autorom ktorej je český literárny historik Emil Charous, bude kniha s pracovným názvom "Pražské inšpirácie". Pôjde o zborník diel slovenských spisovateľov, historických i súčasných, ktorí písali verše i prózu o Prahe. Aj do ďalších rokov máme plánov viac než habadej. Chceme vydávať knihy s úctou k čitateľovi. Sme si totiž vedomí, že napísať knihu je ťažké, ale ani prečítať ju nie je jednoduché...

Naďa Vokušová


Zpět na obsah