SLOVENSKÉ DOTYKY
 

Milan Ganik

MEDZI PRAHOU A NEW YORKOM

V hornej časti Václavského námestia sídli spoločnosť CDA, ktorá prevádzkuje rozvojový kapitálový fond s názvom Czech Direct Equity Fund. Zaoberá sa investovaním do rozvíjajúcich sa stredne veľkých spoločností v Českej republike, na Slovensku a v ďalších krajinách strednej Európy. Riaditeľom tejto spoločnosti zodpovedným za vedenie a rozvoj všetkých aktivít v Českej republike a v strednej Európe je Milan Ganik.

Narodil sa v Žiline a v tomto meste prežil aj detstvo. Keď prišiel rok 1968, nastal v živote pätnásťročného chlapca životný zvrat - rodičia sa rozhodli emigrovať. Niekoľko mesiacov rodina strávila v Rakúsku a syn Milan si v tom čase zdokonaľoval nemčinu. Konečnou stanicou sa pre Ganikovcov stala Amerika. "Rozhodnutie mojich rodičov nebolo ľahké," spomína Milan Ganik. "Otec mal vtedy päťdesiatosem rokov a mama štyridsaťšesť. Po príchode do Ameriky sme sa usadili v štáte Maryland a bývali sme na predmestí Washingtonu. Naučil som sa po anglicky a v roku 1971 som absolvoval strednú školu, ktorá je v USA povinná. Potom som ukončil štúdium obchodu a manažmentu na Marylandskej univerzite. Bolo to štvorročné štúdium, ale mne sa ho podarilo zvládnuť za dva roky. Končil som ako dvadsaťročný a život som mal pred sebou."

Nasledujúcich päť rokov sa Milan Ganik snažil nájsť svoje miesto v živote. Pracoval na súdoch, pomáhal poslancom v americkom kongrese a najmä cestoval. Rok a pol bol na cestách po Spojených štátoch. Okrem Aljašky, Severnej Dakoty a nádhernej Havaje prešiel štyridsaťsedem štátov. V roku 1982 vyštudoval ešte právo a politickú ekonómiu. Štúdium ukončil doktorátom a súčasne sa presťahoval do New Yorku.

"Nemožno to zovšeobecňovať na všetky typy škôl, ale tie známejšie či renomované americké univerzity sú skutočne o veľký krok pred európskym," zamýšľa sa. "Na univerzitách vychádzajú znalosti profesorov a prednášajúcich z overených a vo svete rešpektovaných postupov v každom vednom odbore. Napríklad metódy obchodu, ktoré sa prednášajú na školách, sa už pozitívne uplatnili vo svete a odvíjajú sa hlavne od amerického obchodného prostredia. Väčšina profesorov na školách sa však pohybuje v prostredí svojho odboru nielen akademicky, ale aj prakticky. U nás prednášajúci vôbec nevedeli, ako funguje tržná ekonomika v praxi, preto len ťažko mohli o týchto praktikách erudovane učiť. Je treba si uvedomiť, že prevládajúca tržná ekonomika a demokratické princípy vo svete sa odvíjajú hlavne od amerického prostredia. To je zasa veľmi prepojené s americkým akademickým prostredím. Preto môžu mnohé americké vysoké školy odovzdávať také poznatky a vedomosti študentom, aké na iných univerzitách nedostanú."

Milan Ganik podobne hodnotil situáciu aj v práve a súdnictve. Obchodní právnici v USA sú vybavení obchodnými a komerčnými praktikami, preto sú lepšie orientovaní v tom, ako rozmýšľajú obchodníci. Americkí právnici sa snažia dať klientovi kladnú a alternatívnu odpoveď na to, čo môže v rámci zákona, pretože klienta nezaujíma to, čo nemôže. Naši právnici zatiaľ len ujasňovali klientovi, čo nemôže a to, čo môže, ponechali na jeho rozhodnutí. Americkí právnici sa veľmi zaujímajú, aké finančné a ekonomické dopady na klienta môžu mať ich názory a rady. Naši právnici boli a ešte sú odrezaní od finančných dopadov svojich názorov. Ani súdnictvo nie je dostatočne rozvinuté, preto je pre cudzinca riskantnejšie u nás podnikať. Keď sa klient dostane pred súd, tak je menej predvídateľné, ako napokon súd rozhodne.

V roku 1982 prišiel Milan Ganik do New Yorku. Bol mladý, ambiciozny, dravý a toto veľkomesto je priam stvorené pre ambicioznych ľudí. Nejaký čas si myslel, že v živote najviac rozhoduje snaha byť najúspešnejší. V tom čase pracoval v najväčšej americkej advokátskej spoločnosti Baker & McKenzie. Bola to životná škola. Neskôr sa osamostatnil a založil vlastnú advokátsku kanceláriu. Považovať úspech za životnú prioritu súvisí hlavne s vekom. Dnes si Milan Ganik myslí to isté, len s tým rozdielom, že úspech meria v rôznych kategóriách a jednou z nich je aj pokoj. A to je vlastne pravý opak ambícií v obchodnom svete.

Na otázku ohľadne New Yorku povedal: "Je to najfantastickejšie mesto na svete, pokiaľ má človek dosť peňazí a času. Sú tu najlepšie výstavy, najkrajšie divadlá a parky, najlepšie reštaurácie. Na ploche dlhej asi štyri kilometre a širokej tak dva a pol kilometra tu môžete nájsť všetko, čo je vo svete "naj". Je to známy Manhattan. Ľudia sa snažia čo najviac pracovať, čo najviac si užívať, čo najviac dosiahnuť. Je to rýchly a hektický život. Relaxujú potom športom. Američania sú milí a otvorení, radi prijímajú nových ľudí, ale ich vzťahy sú väčšinou plytké. Rýchly spôsob života im neumožňuje ani hlbšie vzťahy udržiavať. Sú tu vytvorené podmienky pre rýchle nadobúdanie hmotných statkov, a preto je v tejto krajine materialistický prístup k životu dominantný."

V roku 1988 sa Milan Ganik oženil, za ženu si vzal Američanku - lekárku - a majú spolu tri deti. Tvrdí, že si naplánovali každé štyri roky jedno dieťa, ale teraz to už vzdali a kúpili si psa. Milanovi rodičia sa tiež presťahovali do New Yorku a pomáhali s deťmi. Potom prišiel rok 1989 a v Česko-Slovensku padol komunizmus. Vznikli dve republiky, a teda aj zaujímavé teritória pre zahraničných podnikateľov. Zahraničné firmy začali hľadať ľudí, ktorí dobre poznajú Česko a Slovensko, majú americké vzdelanie a pomohli by im sa tu etablovať. Príležitosť nedala na seba dlho čakať. Milan Ganik sa stal spoločníkom nadnárodnej americkej advokátskej firmy Squire, Sanders, Dempsey. V roku 1990 založil v Prahe jej pražskú pobočku, ktorá sa stala pod jeho vedením najväčšou medzinárodnou advokátskou kanceláriou v ČR. Ako riaditeľ spoločnosti konzultoval a koordinoval rokovania približne v sedemdesiatich obchodných transakciách v celkovej hodnote štyri miliardy amerických dolárov. Súčasne pôsobil ako medzinárodný právny poradca pre vládne inštitúcie pri dvanástich ministerstvách tak v Českej republike, ako aj na Slovensku. Po založení pražskej pobočky tejto nadnárodnej inštitúcie stál pri zrode pobočky v Bratislave a napomáhal založeniu ďalších v Budapešti, Kyjeve a v Londýne. Špecializovali sa na zastupovanie vládnych inštitúcií a veľkých spoločností pri rokovaní o vstupe zahraničného kapitálu do ČR a Slovenska. "Prijal som túto prácu preto, lebo som mohol pomôcť pri zrode legislatívného systému štátu a vytváraní jeho tržných podmienok," dodáva k tomu.

Milan Ganik bol neustále na cestách medzi Prahou a New Yorkom. Najprv to boli týždenné pobyty v Prahe, potom už mesačné. Neskôr sem presťahoval rodinu na dva roky, po ktorých sa vrátili späť. Je na tom rovnako, zase dochádza.

S rozvojom spoločnosti silnie jej potreba disponovať dostatočným kapitálom. Ten je nevyhnutný pre reštrukturalizáciu firiem, pre vývoj nových produktov, vstup na nové trhy a k nákup nových technologií. Pri hľadaní kapitálových zdrojov sa spoločnosti najprv obracajú na banky. Ďalšími tradičnými zdrojmi kapitálu sú burzy akcií a cenných papierov. Existuje však i iné riešenie, ktoré vyhovuje potrebám rozvíjajúcich sa spoločností. Je ním financovanie pomocou súkromného kapitálu. Czech Direct Equity Fund je rozvojový kapitálový fond, ktorý je podporovaný najväčšími svetovými a všeobecne uznávanými inštitucionálnými investormi. Zabezpečuje kapitál pre rozrastajúce sa firmy. Prevádzkovateľom tohto fondu je spoločnosť CDA, výhradný poradca a správca fondu. Hlavné sídlo má v Prahe, na Slovensku je zastúpenie spoločnosti v Bratislave. "Moja kľúčová úloha je zabezpečovať kapitál pre miestne spoločnosti, a tým aj úspešnosť miestného hospodárstva. Je to dvojitá radosť a dvojitý zisk."

Výkonný riaditeľ spoločnosti CDA sústredil prvotriedny medzinárodný tím vysoko kvalifikovaných odborníkov v oblasti investovania. Každý disponuje medziodborovými skúsenosťami, znalosťami mnohých kultúrnych prostredí a hovorí niekoľkými jazykmi. Milan Ganik doteraz venoval svoj život len práci a rodine a v súčasnosti by sa rád venoval aj sebe. Len ako nájsť optimálnu cestu a ako vyvážiť priority? Kedysi dávno povedal, že má rád výzvy - tá osobná ho už čaká.

Marta Verébová


Zpět na obsah