SLOVENSKÉ DOTYKY
 

NAJKRAJŠIA Z ROZPRÁVOK

Slovenská kultúra v Moravskej Třebovej

Už cesta (trochu paradoxne za Moravanmi do východných Čiech) bola tento raz veľmi príjemná. Strávili sme ju totiž v aute s veľvyslancom SR v Prahe Ladislavom Ballekom, ktorý sa zúčastnil na slávnostnom otvorení Dní slovenskej kultúry v Moravskej Třebovej. Pán Ballek neprichádzal do moravských Athén, ako sám rád Moravskú Třebovú nazýva, po prvý raz. Zúčastnil sa už druhého ročníka tohto festivalu, kedy sem pricestoval spolu s nami ako predseda redakčnej rady Slovenských dotykov na besedu o časopise. Mesto ho okúzlilo a tak ani teraz, napriek trošku chladnému počasiu, nevynechal precházku po uličkách Moravskej Třebovej.

Festival, ktorý spolu s obetavými pracovníkmi Kultúrnych služieb mesta Moravská Třebová spolusporiadali aj Slovensko-český klub a Klub slovenskej kultúry, sa tento rok zhustil do šiestich dní. Po minuloročnom dvojtýždňovom maratóne to bol istý skok, nijako však neovplyvnil kvalitu prehliadky. "Šiesty ročník festivalu bol ozdobený radom významných mien z kultúrneho i politického života," povedal riaditeľ Kultúrnych služieb Ivo Horkel. Napriek tomu, že je festival najstaršou a žánrovo najpestrejšou prehliadkou slovenskej kultúry v Českej republike, každoročne bojuje s nemalými finančnými problémami. Napokon ako celá kultúra.

Na oficiálnom otvorení sa v pondelok 23. apríla zúčastnil okrem veľvyslanca SR aj hejtman Pardubického kraja Roman Línek, starosta Moravskej Třebovej Miloš Mička, poslanec parlamentu ČR Radko Martínek, predstavitelia spoluorganizátorov a ďalší. Hlavným hosťom úvodného večera sa stala známa a aj v Česku veľmi populárna slovenská herečka Emília Vášáryová a treba povedať, že rozhodne nie náhodou. Pani Vášáryová už niekoľko sezón hosťuje v Prahe v dvoch českých divadelných hrách, v ktorých hrá v slovenčine, takže má bohaté skúsenosti s vnímaním tohto jazyka českým publikom. Operní umelci, ktorí sa predstavili v programe prvého večera, sú svetoznámi speváci Adriana Kohútková, Ján Galla a Denisa Hamarová. Nasledujúci deň patril prekrásnym strieborným šperkom výtvarníčky Martiny Minárikovej, výstava ktorej niesla názov "Kosmická hra". Sprevádzali ju nielen fotografie kozmických objektov či bunkových štruktúr, ale aj viaceré vedecké a náboženské texty. Vernisáž bola uvedená veľmi originálnym pohybovým vystúpením.

Divadlo bolo na festivale zastúpené troma predstaveniami. Zvlášť so zadosťučinením je treba kvitovať stretnutia českých detí so slovenčinou, ktoré tento raz sprostredkovala bábková rozprávka z repertoáru divadla Šašulína "O hlúpej koze". O tom, že české deti prestávajú slovenčine rozumieť, sme písali už veľakrát. Dokonca aj stredoškoláci v Moravskej Třebovej, ktorí sa vlani zúčastnili na spoločnom koncerte českej a slovenskej hudobnej skupiny, dokázali síce texty zaspievať, ale nie veľmi im rozumeli. "Muzikanti boli prekvapení, že študenti nedokážu prerozprávať obsah piesní," dodal k tomu Ivo Horkel. "Niektorí už žiaľ zaraďujú slovenčinu do skupiny cudzích jazykov, rovnako ako poľštinu."

Dospelí diváci tentokrát videli dve dvojjazyčné, česko-slovenské, predstavenia. V "Pejskovi a mačičke", ktoré priviezlo Štúdio S z Bratislavy, sa bravúrnym spôsobom predviedli herci Eva Krížiková a Bronislav Poloczek ako psík a mačička, teda vlastne ako manželia žijúci v dvojjazyčnom manželstve. Nezaostával za nimi ani rozprávač, úlohy ktorého sa zhostil Milan Lasica. Na vysokej umeleckej úrovni nepochybne bolo aj predstavnie pražského divadla V Řeznickej "Premiéra mládí", v ktorom český element ztelesňovala Nina Divíšková a slovenský Daniela Bakerová.

Najviac sa však moravskotřebovskí návštevníci tešili ako každoročne na záverečný "Slovenský bavilón", ktorého sprievodcom bol tento raz Marián Labuda. Predstavil sa v ňom mím Vlado Kulíšek, speváci Beáta Dubasová a Vašo Patejdl, tanečné štúdio Bralen, Robo Kajzer, Peter Meluš a tiež český hosť Marcela Březinová. Obzvlášť nadšene návštevníci privítali Mariána Labudu, ktorému v minuloročnej návšteve zabránila havária cestou do Českých Budějovíc a nepodarilo sa ani telefonické spojenie s ním v nemocnici.

Mottom budúcoročného festivalu Dní slovenskej kultúry v Moravskej Třebovej, ktorý by mal prebiehať 15. - 20. apríla 2002, by sa isro-iste mohli stať slová Mariána Labudu, ktorý v Bavilóne povedal: "Najkrajšia z rozprávok, ktorú môžeme rozprávať svojim deťom, by mohla byť o tom, že kedysi existoval spoločný štát Čechov a Slovákov..."

Naďa Vokušová, Vladimír Skalský


Zpět na obsah