Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
JÚN 2006
Úvodník
DESAŤROČNICA SLOVENSKO-ČESKÉHO KLUBU
S dokumentaristom Markom Poláčkom
NAKRÚCA SLOVENSKÝCH MISIONÁROV
Nelegálny dovoz odpadu
STANEME SA SMETISKOM EURÓPY?
Slovensko-slovenská konferencia
POKROKY I CIELE V DIAĽKE
Vladimír Ján Žuffa
DRÁMA ŽIVOTA SLOVENSKÉHO VLASTENCA
Fejtón
"KULIŠÁRNY" MÔJHO KOLEGU
S Vladkom Dobrovodským
STÁLE ŽIJEM V ČESKOSLOVENSKU
Česko, Slovensko a knihy
SVĚT KNIHY AKO VEĽTRH I LITERÁRNY FESTIVAL
Oslavy výročia
FREUDA SI PRIPOMENULO AJ SLOVENSKO
S Danielom Kollárom - editorom Krás Slovenska
ČESI BOLI SPOLUZAKLADATEĽMI ČASOPISU
S Jitkou Kolínovou
NAD EURÓPANSTVOM SA NEZAMÝŠĽAM
Výstava Igora Piačka
SVOJOU CESTOU
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: dotyky@czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Jarmila Wankeová
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová