SLOVENSKÉ DOTYKY
 

DIALÓG EURÓPSKYCH KULTÚR

Festival v Karlových Varoch

Skvelé finále zaznamenal v karlovarskom divadle reprezentačný hudobný program, konaný ako záverečná akcia sedem týždňov trvajúceho festivalu Mitte Europa (Stred Európy), ktorý si stanovil za cieľ ukázať, ako sa môžu kultúrne oblasti starého kontinentu pochváliť svojimi umelcami z krajín, ktoré práve vstúpili do zväzku Európskej únie. Tento úspešný pokus sa presadil napriek mnohým problematickým názorom, že národné kultúry utrpia smrteľnú ranu a postupne budú v rámci Európskej únie zanikať. Karlovarský veľkolepý koncert s majstrovským uvedením Orffovho strhujúceho diela "Carmina burana" naopak vyvrátil mnohé pochybnosti o nivelizácii umeleckých výkonov a prispel k ďalším úvahám o budúcich iniciatívach. Predstaviteľmi karlovarského finále sa stali najmä nemeckí a slovenskí umelci so švédskym sólistom, pražskými a drážďanskými zborovými telesami. Starostlivo naštudované zborové party ponúkol bratislavský zbormajster zo Slovenskej filharmónie Ján Rozehnal, skvelým speváckym výkonom upútala východoslovenská sopranistka Mária Haanová spolu so švédskym barytonistom Gunnarom Lundbergom, nemeckým tenoristom Michaelom Gehrkem, klavírnymi sólistami a piatimi inštrumentalistami z Nemecka. To všetko pod vedením mladého drážďanského dirigenta Eckeharda Klemkeho ako ústrednou osobnosťou spájajúcou hudobnú citlivosť a šarm s vášnivým nasadením pre interpretačné umenie.

Festival Mitte Europa sa konal v tomto roku už po trinásty raz a zahrnul umelecké podujatia desiatich krajín z nováčikov Európskej únie. Na vyše šesťdesiatich miestach Čiech, Bavorska a Saska sa mohol preukázať ako zárodok kultúrnych snáh krajín, ktoré majú čo ponúknuť. Dejiskom tejto rozsiahlej akcie sa stali hrady a zámky, katedrály i dedinské kostolíky, radnice, pútnické miesta i kláštory. Všade znela hudba a slovo v majstrovskom podaní sólistov i súborov, doplnené miestami dokonca i výstavami výtvarných diel, prednáškami, workshopmi, umeleckými recitálmi a súťažami. Hosťami prehliadok boli umelci i poslucháči, ktorí mohli ponúknuť pomocnú ruku a postarali sa o nevšedné zážitky. Z palety vynikajúcich hudobníkov menujme ako príklad aspoň Pražskú komornú filharmóniu s francúzskym dirigentom Michaelom Swieczewskim, sólistov pražského Národného divadla, harfistku Janu Bouškovú, litovský súbor Kremerata Baltica, nemecký súbor Musica Poetica z Lübecku, cigánsky súbor Triny, Slovinský sextet, českého hráča na lesný roh Radka Barboráka alebo Saskú štátnu kapelu z Drážďan.

Festival Mitte Europa - Stred Európy ukázal tento rok cesty, ktorými by sa mala Európa vo vážnej tvorbe uberať.

JIŘÍ VITULA


Zpět na obsah