Zúfala situácia v slovenskej audiovízii

Iniciátor a koordinátor podujatia a zároveň, programový pracovník MFF Bratislava, Miro Ulman povedal: "Keď som v septembri 2005 mapoval situáciu ohľadom výroby filmov na Slovensku, zistil som, že oproti minulým rokom prišlo k dosť podstatnej zmene. A to - na Slovensku nezvyčajným smerom - k lepšiemu.

Pripravované slovenské hrané, dokumentárne a animované filmy:

10 ukážok, 22 prezentujúcich, 37 projektov. To je stručná bilancia toho, čo sa u nás deje v oblasti audiovizuálnej tvorby a čo bolo prezentované na prvom podujatí svojho druhu na Slovensku. Podujatie pod názvom "Pripravované slovenské hrané, dokumentárne a animované filmy" sa uskutočnilo v rámci 7. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Bratislava 7.decembra.

Preto som pozval nielen producentov a tvorcov, ale i zástupcov Ministerstva kultúry, STV, zahraničných hostí festivalu, zástupcov distribučných spoločností a médií. Dúfam, že ich prostredníctvom sa i širšia verejnosť zoznámi s aktivitami slovenských filmárov, či už na stránkach tlače, alebo priamo v kinách, a zmení si tak aspoň trochu svoju predstavu o zúfalej situácii v slovenskej audiovízii."

Prezentácie projektov sa zúčastnilo 22 tvorcov a producentov, ktorí predstavili 37 filmov. K desiatim filmom boli pripravené aj ukážky. Deväť z pripravovaných slovenských filmov je v štádiu postprodukcie, čo znamená, že by sa k divákom v kinách a v televízii mohli dostať už začiatkom budúceho roku.

Filmy v štádiu postprodukcie: Dejiny slovenskej kinematografie (réžia Ján Šuda), Iné svety (réžia Marko Škop), Mednyánsky (réžia Vladimír Štric), Mesto lietajúcich slov (réžia Tina Diosi), No Snow (réžia Robert Young), Pik a Nik (réžia Martin Snopek), Smäd (réžia Martin Repka), Výlet (réžia Gabriel Hoštaj), Winter (réžia Dušan Trančík).

Ďalších 16 filmových projektov je vo výrobe. Medzi nimi i osem celovečerných hraných filmov - Bathory (réžia Juraj Jakubisko), Final Spot (réžia Slavomír Bachratý), Follow Me (réžia Anabela Žigová), Haličské príbehy (réžia Dariusz Jablonski), Jazzus (réžia Tomáš Krnáč), Keep Smiling (réžia Pavol Korec), Nebo, peklo …zem (réžia Laura Siváková), Obsluhoval jsem anglického krále (réžia Jiří Menzel) a tri celovečerné dokumenty - Ako sa varili dejiny (réžia Peter Kerekes), Hranica (réžia Jaro Vojtek), Vojnové hry (réžia Dariusz Jablonski). Ostatné prezentované projekty boli vo fáze dokončeného scenára.

Najvyšší rozpočet má film Juraja Jakubiska o Alžbete Báthoryovej - 10 miliónov EUR. Slovenská televízia až na jednu výnimku neparticipuje na žiadnom z prezentovaných projektov.

MARKÍZA

obsah | kultura - kultúra