Európski básnici cestujú do Štiavnice

Emília a Magda Vášáryové otvoria dnes vo svojom rodnom meste medzinárodný festival poézie Cap a l`Est (Cesta na Východ). Rodáčky z Banskej Štiavnice prednesú o 21. h v réžii Petra Gábora verše ôsmich slovenských poetiek - Mily Haugovej, Dany Podrackej, Jany Bodnárovej a ďalších. Večer venovaný ženám spríjemní aj husľový virtuóz Róbert Puškár. Hodinu pred polnocou zaznie stredovekým mestom Hudba z dvora burgundského v podaní súboru Vestiva z Francúzska.

Bydzovskej monológ

Dvere absurdity otvorí v piatok slovensko-francúzsky projekt Svedkovia alebo naša malá stabilizácia, ktorý vzdá hold Tadeuszovi Rozewicovi. Dva hlavné jazyky festivalu poézie, divadla a hudby (slovenčina, francúzština) vystrieda čeština herečky Zuzany Bydžovskej. V réžii Alice Nellis predvedie Bydžovská monodrámu Jeana Cocteaua Ľudský Hlas. Monológ so sebou samým, ktorého by sme sa podľa slov režisérky nikdy nemali vzdať, vystrieda poetické stretnutie pri fujare.

Hovorí Villon: ''Počestné raz boli všetky''

Kto by nepoznal lascívny výrok kráľa tulákov Francoisa Villona "počestné raz boli všetky"? Večer venovaný najprekladanejšiemu renesančnému básnikovi Francúzska režijne naštudovala slovenská herečka žijúca v Paríži Tonka Miklíková. Do inscenácie obsadila riaditeľa festivalu Michela de Maulneho spolu s piatimi ďalšími hercami. Do slovenčiny bude inscenáciu, v ktorej sa prelínajú stredoveké melódie so súčasnými, simultánne tlmočiť Milan Kňažko.

Babylon jazykov a básnikov

Okrem domorodých obyvateľov budú základom publika všetkých inscenácií i hudobných produkcií básnici z celej Európy. Zvýšená koncentrácia básnikov sa v tomto banskom mestečku bude vyskytovať až do soboty. Hosťami festivalu sú poeti z Poľska, Bulharska, Rumunska, Česka aj Moldavska, ale aj domáci Jozef Mihalkovič, Albert Marenčin či Ján Švankmajer. Ich básne zaznejú v origináli, slovenčine aj francúzštine, ktorá je oficiálnym jazykom festivalu. Jeho riaditeľom a zakladateľom je Michel de Maulne, riaditeľ Moliérovho divadla v Paríži.

MÁRIA JENČÍKOVÁ

obsah | kultura - kultúra