Český literární večer v Santa Fé

Dne 14.10.2003 (neděle) se v hlavním městě provincie Santa Fé - Santa Fé - konala kulturní akce s názvem Literární kavárna, organizovaná provinčním ministerstvem kultury ve spolupráci s Argentinskou společností spisovatelů a krajanským sdružením Český dům Santa Fé (předseda Diego Capón Filas). Jednalo se v podstatě o kulturní večer, program kterého zajišťovala krajanská komunita. Této kulturní akce se každoročně účastní všechny organizované krajanské komunity v Santa Fé a letos se ho poprvé účastnila i česká a slovenská krajanská komunita, reprezentovaná krajanským sdružením Český dům Santa Fé.

Za českou a slovenskou krajanskou komunitu vystoupila na této akci mladá česká krajanka Rosario Keba (studentka literatury na místní univerzitě), která si připravila asi třicetiminutový komentář o české kultuře, zvláště pak literatuře, který byl spojený s čtením básní Vladimíra Nezvala, Jaroslava Seiferta, Vladimíra Holana, J. Hrubého, ale i Jaromíra Nohavicu. Kromě jiného zazněly i citace Milana Kundery a Franze Kafky.

Poté vystoupil místní krajanský smíšený pěvecký sbor Moldava (Vltava), který asi v desetičlenném obsazení zazpíval jednu českou (Andulko mé dítě) a jednu slovenskou lidovou píseň (Tancuj, tancuj) a českou státní hymnu "Kde domov můj". Sbor je veden profesionálním sbormistrem a nutno podotknout, že nejen po hudební, ale i jazykové stránce byly všechny tři písně zvládnuty perfektně (většina členů sboru již česky neumí).

Na závěr Literárního večera vystoupil Miroslav Suja s půlhodinovým kytarovým recitálem, ve kterém kromě klasického repertoáru zazpíval v doprovodu kytary i několik písní českých folkových autorů.

Prostory kavárny byly ozdobeny českými typickými lidovými artefakty, publikacemi, plakáty, ale i panenkami v českých lidových krojích. Podle vyjádření zástupců provinčního ministerstva kultury se jednalo o nejvydařenější večer v historii literárních kaváren.

Po humanitární pomoci vlády ČR českým krajanům (záplavy), Cyklu filmových projekcí českých filmů (září 2003) je to již třetí významná akce v tomto roce, kterou se Česká republika v tomto městě nejen krajanům připomněla a kterou se pozitivně zviditelnila

MZV ČR

obsah | kultura - kultúra