Dny Jana Ámose Komenského v Argentině

Letos poprvé se v Argentině ve dnech 13. - 15.srpna konaly dny Jana Ámose Komenského (Primeras Jornadas Comenianas), které ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Argentině uspořádal evangelický Institut Jana Ámose Komenského v Buenos Aires.

Jednalo se o třídenní cyklus přednášek věnovaných významu J. A. Komenského, jeho odkazu a jeho době. Kromě předních argentinských komeniologů přednesla své příspěvky a představila své překlady Komenského do španělštiny česká krajanka paní Helena Voldánová (přeložila mimo jiné Labyrint světa a ráj srdce a další). Příspěvek zaslala rovněž známá česká komenioložka Dagmar Čapková. Velvyslanectví ČR v Buenos Aires bylo na akci zastoupeno tajemnicí S. Bařinovou, která měla přednášku na téma Komenský a jeho doba v české historii.

Cyklus se setkal s velkým zájmem publika, každého bloku se zúčastnilo cca 150 posluchačů. Pořadatelé mají záměr opakovat projekt každoročně, v příštím roce přislíbila svou účast také pí. Čapková.

VELVYSLANECTVÍ ČR V BUENOS AIRES

obsah | kultura - kultúra