Slovenská výstava ekologických fotografií v Krakove

19. mája 2003 sa v galérii "Na Pięterku" v Stredomestskom kultúrnom stredisku v Krakove konala vernisáž 18. ročníka medzinárodného salónu ekologickej fotografie - STROM '03. Nosnou témou výstavy bol strom, ako symbol ľudského života na našej planéte a les a príroda videné objektívom fotografov v ekologickej a umeleckej kontinuite. Výstavu usporiadalo Občianske združenie Fotosalóny Ružomberok, mesto Ružomberok, Liptovské múzeum v Ružomberku a Zväz slovenských fotografov.

Vernisáž otvoril riaditeľ Stredomestského kultúrneho strediska v Krakove Janusz Paluch, ktorý ospravedlnil neprítomnosť autorov fotografií a potom privítal návštevníkov a hostí, medzi nimi predsedu medzinárodnej poroty EFIAP Prof. Ing. Zbigniewa Łagockého, generálneho tajomníka ÚV SSP Ľudomíra Molitorisa, krakovského básnika Jacka Lubarta-Krzysicu a ďalších milovníkov umenia.

Slova sa ujal Z. Łagocki, ktorý o.i. povedal, že 18. ročník medzinárodného salónu ekologickej fotografie STROM ’03 patrí medzi najobosielanejšie výstavy s určenou tematikou vo svete, ktorého sa zúčastnilo 248 autorov z 30 štátov celého sveta, v tom zo Slovenska, Česka, Poľska, Anglicka, Argentíny, Belgicka, Fínska, Maďarska, Nemecka, Rakúska a Španielska. Z celkového počtu 1142 zaslaných prác bolo na vernisáži v Krakove prezentovaných ok. 60 čiernobielych a farebných fotografií autorov z Poľska, Nemecka, Rakúska, Fínska, Česka a Slovenska. Slovensko prezentovali: Juraj Surový - Schovávanka, Na vlnách a Zabudnutý (Cena primátora mesta Ružomberok), Miroslav Kukučka - Jeseň I., II. (Cena Zväzu slovenských fotografov) a Mgr. Miro Černý - Strom 1, 2, 3 (Cena SCP, a.s. Ružomberok).

Zlatú medailu FIAP získal Helmut Anger z Nemecka, striebornú Edmund Whitaker z Nemecka a bronzovú Max Molan z Rakúska. Cenu Strom Ružomberok dostal Rolf Lindel z Nemecka a Viorel Munteanu z Rakúska, čestné uznanie FIAP získali: Marie Dudáková z Českej republiky, Joanna Mrówka z Poľska, Helmut Resch z Rakúska, Adolfo Vasques Cousillas zo Španielska, Veikko Wallström z Fínska a Lucien Wijckmans z Belgicka. Podľa Z. Łagockého vystavený súbor fotografií nemá návštevníka provokovať, ale má u neho vzbudiť pocit zodpovednosti za ochranu prírody a ukázať možnosti jej umeleckej prezentácie.

Po prehliadke sa účastníci vernisáže stretli na koktajli, na ktorom pri poháriku bieleho slovenského vína besedovali o peknej expozícii. Výstava ekologickej fotografie STROM '03 bola po Krakove exponovaná v Budapešti (Maďarsko), Deutschlandbergu (Rakúsko) a Heidenheime (Nemecko).

PETER KOLLÁRIK

obsah | kultura - kultúra