Český filmový plakát v Litvě

Výstava významných, dnes již klasických historických plakátů 60.- 90.let, připomíná zlatý věk českého filmového plakátu. Vzácné exponáty zapůjčené Antikvariátem a galerií Ex libris Praha byly vystaveny v prostorách Litevské národní knihovny M. Mažvydase ve Vilniusu. Výstava, kterou 4. dubna 2003 zahájil velvyslanec ČR v Litvě P. Voznica, byla organizátory považována za pokračování mezinárodního filmového festivalu "Vilniuské jaro 2003".

Na slavnostním zahájení festivalu hovořila také ředitelka festivalu G.Arlickaite a J. Galkus, prof. Katedry grafiky a designu Vilniuské akademie umění. Hodně děkovných slov bylo věnováno organizátorům výstavy, obzvlášť dr. Martě Sylvestrové, kurátorce výstavy, za možnost lépe poznat oblast tvorby českého filmového plakátu. Plakáty Zdeňka Kaplana, Františka Zálesáka, Karla Teissiga, Vratislava Hlavatého, Olgy Vyleťalové, Olgy Poláčkové, Zdeňka Palcra, Zdeňka Vlacha, Zdeňka Zieglera, Milana Grygara, KarlaVacy, Karla Machalka, Pavla Beneše, Karla Machálka, Antonína Sládka a Josefa Vyleťala k tuzemským a zahraničním filmům přitahují pozornost každého tvůrčí imaginací, poeticko- lyrickým laděním, využitím koláží, fotomontáží, humorem a groteskní nadsázkou.

Seznamování Litevců s českou plakátovou tvorbou pokračuje. Dne 18.dubna 2003 zahájil velvyslanecký rada I.Petřík výstavu v galerii M. Žilinskase muzea M. K. Čiurlionise v Kaunasu. Vernisáže se zúčastnila i kurátorka výstavy Petra Ciupková z Moravské galerie v Brně. Filmový plakát nejvýznamnějších českých grafiků vyvolal v Kaunasu zájem o český film jak z šedesátých let tak i ze současnosti. P. Jankauskas, docent Univerzity Velkoknížete Vytautase v Kaunasu, hovořil s nostalgií o režisérské práci J. Menzla, M. Formana, V. Chytilové a dalších filmových tvůrců. V rámci výstavy proběhnou přednášky o světovém filmu (včetně českého) pro studenty humanitních oborů kaunaských škol.

MZV ČR

obsah | kultura - kultúra