První setkání Grosse a Hudečka

Díla malířů Františka Grosse a Františka Hudečka, jež pojí stejný rok narození 1909, poprvé konfrontuje dvojvýstava, kterou dnes otvírá Galerie hlavního města Prahy v prostorách Městské knihovny.

Výtvarníci studovali od roku 1928 na Uměleckoprůmyslové škole, oba byli členy Skupiny 42. Expozice začíná jejich tvorbou ze třicátých let, další oddíly představují léta čtyřicátá a období do roku 1948, kdy se Skupina 42 rozešla.

Třetí oddíl zachycuje tvorbu od začátku 60. let. Hlavní prostor zaujímají plátna, v postranních kójích jsou vystaveny také kresby a grafiky. F. Gross zemřel v roce 1985, F. Hudeček roku 1990.

LIDOVÉ NOVINY

obsah | kultura - kultúra