Výstava Dr. Emil Holub

Ve dnech 25. - 28. ledna 2006 uskutečnila pracovnice Velvyslanectví ČR Harare Marie Imbrová služební cestu do botswanského Gabarone, kde se podílela na rozšíření stávající výstavy o Emilu Holubovi, vystoupila s odborným příspěvkem v rámci otevření výstavy a vedla jednání s odbornými institucemi o zpřístupnění archivních materiálů.

Výstava Dr. Emil Holub - The Great Czech - Austrian Explorer in Southern Africa in the 19 th Century byla v Botswaně instalována poprvé a předcházel ji zájem jak místních odborných institucí, tak prezidenta Botswanské republiky.

Kromě instalace dodatečných panelů k výstavě a jednání s pracovníky Národního muzea v Gaborone, kterým M. Imbrová předala i dary z Náprstkova muzea v Praze (zejména knižní publikace a katalog Holubových sbírek deponovaných v evropských muzeích), vedla jednání v Národním archivu a setkala se s novináři.

Při pořizování fotodokumentace památníku krále Khamy blízko budovy Parlamentu, byla M.Imbrová pozvána na neformální setkání s některými členy parlamentu, kteří již byli o výstavě obeznámeni prostřednictvím vysílání místní rozhlasové stanice.

Neplánovaně, při návštěvě sídla obchodní firmy, která expanduje i na evropský trh, byla M. Imbrová představena i členům správní rady této firmy, včetně bývalého botswanského prezidenta.Většině institucí i jednotlivcům, zejména osobnímu tajemníkovi prezidenta, bylo přislíbeno další zaslání relevantní literatury o Emilu Holubovi a zároveň jim bylo přislíbeno rozšíření kontaktů s institucemi v ČR.

Soudě podle zájmu botswanských institucí a jejich bezprostředních reakcí, může ČR využít Holubova působení v tomto teritoriu nejen k propagaci "historických kontaktů", ale i při návrhu menších kulturních nebo vzdělávacích projektů. Případně se může pokusit, nejlépe společně s Rakouskem, vytvořit projekt realizovatelný v rámci kulturní spolupráce EU s Afrikou.

VELVYSLANECTVÍ ČR V ZIMBABWE

obsah | kultura - kultúra