Pozvánka na české hrady

Se zájmem mohou návštěvníci Národního muzea (NM) porovnávat změny, kterými v uplynulých dvou stoletích prošla historická sídla, jaká představují hrady a tvrze, bohatě rozeseté v české krajině. Některé z nich prošly zásadní přestavbou, která změnila původní podobu Karlštejna, Křivoklátu či Kokořína. Po stavbě přehrady se Orlík, jenž se vznášel vysoko nad řekou, octl v přímém sousedství vodní hladiny.

Ve většině případů přispěla k současnému (mnohdy neutěšenému) stavu lidská lhostejnost a často i hloupost. Výstava České hrady a tvrze v přízemí hlavní budovy NM na Václavském náměstí využívá především grafická díla, zachycující podobu více než stovky českých hradů a tvrzí v první polovině 19. století.

Mezi jejich tvůrci nechybí jména Vincence Morstadta, Karla Postla či Antonína Pucherny ani monumentální dílo Franze Alexandra Hebera Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlösser, které vyšlo v letech 1844-1849. Ke srovnání slouží fotografie Jana Rendka, který patří k nadšencům, hledajícím a dokumentujícím často mizející středověká panská sídla.

Obrazový katalog, který výstavu otevřenou do 25. srpna provází, připomíná vysokou úroveň studia vývoje hradů u nás, jak ji dokumentuje řada publikací českých archeologů a historiků.

(mma), PRÁVO

obsah | kultura - kultúra