ČR na Týdnu vědy a kultury v Beneventu

Ve dnech 22. - 31.3. uspořádala nadace Citta della Scienza z Neapole ve spolupráci s regionálním oddělením Ministerstvem školství a vědy, krajem Kampánie a kulturní asociací BENEVENTO XIV. ročník mezinárodního Týdne vědy a kultury, který se odehrával souběžně v samotné Neapoli a pak v nedalekém Beneventu. ČR byla zastoupena dvěma výstavami, a to Kresbami českých architektů z cest po Itálii z let 1820 - 1908 a fotografickým souborem Známá i neznámá místa ČR, které poskytl ZÚ Řím.

Tradiční česká účast na této přehlídce směřující k propagaci vědy, technicky a kultury mezi mládeží byla v tomto roce zaměřena na architekturu, neboť beneventská část Týdne vědy a kultury měla jako hlavní téma urbanistiku. ZÚ využil výstavy Kresby českých architektů z cest po Itálii z let 1820 - 1908, která byla připravena pro Dny ČR v Toskánsku (říjen 2003) a již má ještě v tomto roce k dispozici. Tato velmi kvalitní demonstrace vlivu italské architektonické tvorby na české výtvarné umělce zdařile navozovala atmosféru vzájemné kulturní propojenosti obou států a byla vhodnou prezentací česko - italských vztahů.

Druhá část české prezentace, výstava fotografií Známá i neznámá místa ČR, se zaměřovala na nejširší publikum. Kromě převažujících záběrů nejznámějších historických stavebních a uměleckých památek přinesla i snímky české přírody a lidí. Kvalita fotografií a neotřelost pohledu byly oceněny většinou návštěvníků.

Úspěch obou výstav byl umocněn tím, že k nim byl k dispozici katalog i informační skládačka v italštině, dále měli návštěvníci možnost získat materiál o ČR, o nějž byl skutečný zájem.

Organizátoři Týdne vědy a kultury z Neapole vzhledem k dobré úrovni spolupráce a k svěžím výstavám, jež ZÚ Řím každoročně ve spolupráci s HK v Neapoli připravuje, počítají s českou účastí i pro další ročníky.

MZV ČR

obsah | kultura - kultúra