Galakoncert v Japonsku ke vstupu ČR do EU

Velvyslanectví ČR v Tokiu se aktivně podílelo na přípravě oslav rozšíření EU a spolu s ostatními členskými zeměmi uspořádal několik kulturně-propagačních akcí, z nichž je nutno vyzdvihnout především slavnostní recepci, tzv. Schuman Day v tokijském hotelu Imperial a Filmový festival EU.

Na zmíněné recepci participoval ZÚ na kulturním programu a na přípravě českého menu. V kaleidoskopickém programu, kde se jednotlivé země prezentovaly, byla ČR zastoupena hudebním vystoupením česko-japonského koncertního dua Jan Pustějovský (housle) a Haruko Watanabe (klavír) a video-snímkem o světovém kulturním dědictví v naší zemi. Pro hudební část zvolil ZÚ "dvořákovský" program nejen vzhledem k tomu, že Japonci hudbu Antonína Dvořáka milují, ale také proto, že jeho jméno s naší zemi automaticky spojují. Součástí recepce byla výstavka typických národních produktů, jako je sklo a porcelán, dále pak nahrávky s českou hudbou, knižní překlady, ilustrace atd. ZÚ na výstavce instaloval také kopii unikátního skleněného poháru pro profesionální soutěž v sumó, který vítězi pravidelně předávává za ČR vedoucí ZÚ.

Na Filmovém festivalu EU byla česká filmová produkce zastoupena celovečerním snímkem Tmavomodrý svět. Kinosál Francouzského institutu byl během promítání tohoto českého filmu zcela zaplněn. Mezi diváky byli především příslušníci mladé japonské generace.

Další akcí byl Galakoncert na Velvyslanectví ČR, na kterém se významnou měrou podílel Sextet ČF, přední komorní soubor České filharmonie, který byl v Japonsku na koncertním turné. Galakoncert byl určen pro pozvané hosty, mezi kterými byli velvyslanci z 18 zemí spolu s 35 dalšími diplomaty, zástupci státních orgánů, prezidenti a přední manageři japonských firem, zástupci médií, uměleckých agentur, umělci a další představitelé společenského života země.

MZV ČR

obsah | kultura - kultúra