Svátek dokumentárních filmů v Jihlavě

Festival čekají dva zlomové ročníky. Akce, která před šesti lety začínala jako přehlídka pořádaná studenty jihlavského gymnázia, se během svého vývoje stala neopomenutelnou filmovou událostí ve střední a východní Evropě. Právě potvrzení středoevropského charakteru jihlavského festivalu je tématem letošního ročníku, pro nějž pořadatelé plánují několik novinek. Spolu s plánovanou prezentací festivalu v českých centrech evropských měst a pozváním mnohem většího počtu zahraničních hostů je to udělování ceny pro nejlepší středoevropský film, o jejímž držiteli rozhodne mezinárodní porota.

Možnost přihlásit film do programu letošního festivalu má každý do 31. července. Program festivalu není omezen ani tématy filmů, ani technologickými parametry - pouze kategorií dokumentárního filmu.

První doprovodná akce festivalu - výstava filmových plakátů probíhá již v těchto dnech (11. - 29. června) ve čtyřech jihlavských výstavních prostorách. Jde o unikátní sbírku, zapůjčenou společností Antikvariát a galerie Exlibris. Více než sto sedmdesát plakátů představuje českou plakátovou tvorbu v reprezentativním rozpětí od šedesátých do konce osmdesátých let. Výstava je prvním z festivalových projektů, kterými by pořadatelé rádi festival více zvnitřnili v samotném jeho centru - v Jihlavě i v celém kraji Vysočina.

Slavnostní odhalení letošního festivalového plakátu proběhne 27. června v jedné z výstavních prostor (Muzeum Vysočiny, Jihlava). Jeho autorem je již potřetí výtvarník Juraj Horváth, držitel prestižní Ceny za nejkrásnější knihu světa 2002, která je tradičně udělována na knižním veletrhu v Lipsku, a dvou ocenění pro nejkrásnější českou knihu, vyhlašovaných Ministerstvem kultury ČR. Vizuální koncepce letošního ročníku bude inspirována poetikou plaveb mezi moři, námořníků a jejich pruhovaných trikotů.

Program festivalu se soustředěně věnuje dokumentům českým, středoevropským a světovým. Kategorii dokumentárního filmu vnímají dramaturgové co nejotevřeněji: vybranými kinematografickými díly se snaží postihnout šířku i hloubku možných úhlů pohledu na svět i rozmanitost tvůrčích přístupů - od přísně tradičních až po osobitě experimentální. Nově budovaná sekce "Mezi moři - Střední Evropa" vznikla před třemi roky jako nesoutěžní, vedena snahou zmapovat nejvýznamnější filmy jednotlivých zemí, které spojuje duch středoevropanství. Obsáhlý průřez tvorbou části kontinentu představí v nově koncipované velké filmové mozaice to nejzajímavější od tvůrců ze Slovinska, Maďarska, Polska, Slovenska, Rakouska a České republiky. Tak jako je karlovarský festival středoevropskými Cannes pro oblast hraného filmu, tak se Jihlava proměňuje ve středoevropský Amsterodam pro oblast filmu dokumentárního.

Středoevropský prostor je pro zástupce festivalů ze západní Evropy velmi nepřehledný. Proto se většinou filmy z těchto zemí neobjevují v programech velkých festivalů. Chceme tedy zpřehlednit (a díky dobrým kontaktům s těmito festivaly) i pomoci novým středoevropským filmům k větší publicitě a zmnožení příležitostí k jejich projekci. Program dá také prostor filmům oceněným (na prestižních filmových festivalech - Amsterodam, Yamagata, San Francisco, Oscar aj.) i neoceněným (ale výjimečným).

Již tradiční soutěžní sekcí festivalu bude Česká radost, do které budou opět nominovány nejlepší české dokumentární filmy.

Ceny vyhlášené pro letošní festivalový ročník:

Cena pro nejlepší středoevropský dokumentární film 2003

Cena pro nejlepší český dokumentární film 2003,p> Cena diváků

Cena za přínos světové kinematografii

Důležitou součástí festivalových plánů je i promýšlení jeho zvnitřnění v rámci města Jihlavy a regionu Vysočina. V polovině srpna bude vyhlášen sběr amatérských rodinných filmů, z nichž pak bude rok co rok vytvořen původní film (např. proměna Jihlavy v rodinných filmech). Kopie rodinných filmů budou rovněž uloženy do místních regionálních archivů, kde tato "pohyblivá paměť měst a míst" doplní vizuální historii Vysočiny zachycenou na kresbách a fotografiích. Organizátoři festivalu chtějí tímto způsobem oslovit širší skupinu diváků, především z regionu, a upozornit ji i na další festivalové projekce a zajímavé doprovodné akce.

Stejný cíl mělo i uspořádání již zmiňované výstavy filmových plakátů, která s velkým úspěchem proběhla na začátku letošního roku v pražské Výstavní síni Mánes. Vedle Jihlavy je část exponátů právě k vidění i v New Yorku; pro příští rok se počítá s jejich uvedením na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech a v putovní formě pak navštíví i většinu českých kulturních center v evropských metropolích.

Již tradiční doprovodnou akcí festivalu bude veřejně přístupná Burza námětů / East European Forum: obchodní setkání autorů dokumentárních filmů a zahraničních televizních producentů (commissioning editors). Jde o vzdělávací projekt - jediný svého druhu ve střední a východní Evropě, který by měl domácím i východoevropským režisérům otevřít cestu k mezinárodním koprodukcím a naučit je, jak prosazovat své projekty na evropském filmovém trhu. (více viz. www.dokument-felm.cz)

Jihlavský festival není jen místem projekcí originálních filmů, ale i platformou pro tvůrčí a kritické diskuse. Rozhovory a besedy ihned po filmech, rozmluvy v předsálích kin a na ulicích, pro unavené oči autorská čtení, koncerty, divadelní představení a happeningy. Důležitým vybídnutím k dialogu jsou však také textové výstupy: velmi originální autorský katalog, který letos poprvé v rozborové rovině doplní sborník odborných textů "DO", mapou festivalových dnů bude již tradiční festivalový deník Dok. revue, hutným informačním zdrojem jsou pak i festivalové webové stránky www.dokument-festival.cz, které loni během dvou měsíců navštívilo přes dvě stě tisíc čtenářů.

Diváky festivalu jsou kromě tvůrců převážně mladí lidé, studenti a návštěvníci středního věku s intenzivním zájmem o reflexi světa, sociální a politické situace, ale i tendencí ve vývoji audiovizuálního umění, estetických průniků a extenzí dokumentárního filmu. Každoročně Jihlavu navštíví stovky významných hostů - domácích i ze zahraničí.

Uzávěrka akreditací bude 30. 9. 2003

INZINE

obsah | kultura - kultúra