Státní cenu za literaturu dostane Petr Kabeš

Státní cenu za literaturu pro rok 2003 dostane básník Petr Kabeš za knihu Těžítka, ta těžítka. Ministr kultury mu ji předáv pátek. Současně dostane státní cenu za překlad Dušan Karpatský. V jeho případě ministr ocení celé jeho dosavadní dílo v oblasti literárního překladu. Ceny se tradičně předávají v předvečer státního svátku 28. října. Na Kabeše čeká 250.000 korun a na Karpatského poloviční suma.

Dvaašedesátiletý Petr Kabeš je básníkem a publicistou. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou, v letech 1966 až 1969 byl šéfredaktorem literárního měsíčníku Sešity. V 70. a 80. letech nemohl publikovat, prošel řadou zaměstnání, dělal plavčíka, výčepního, nočního hlídače, stavebního dělníka.

Svou intelektuální poezii hledající mravní jistoty současného člověka vtělil v 60. letech do sbírek Čáry na dlani, Zahrady naboso, Mrtvá sezóna. Část další tvorby zůstávala v rukopisu nebo vyšla v zahraničí. Za básnickou sbírku Pěší věc dostal v roce 1995 od Nadace Charty 77, jejímž byl signatářem, Cenu Jaroslava Seiferta.

Oceněná Kabešova kniha je čtvrtým a posledním svazkem jeho retrospektivy. Texty vznikaly mezi roky 1964 až 2001. Základ tvoří soubor Těžítka, který je upraven proti svému prvnímu vydání z roku 1994. K němu jsou přidány dosud nezveřejněné autorovy básně v próze vydané souborně pod názvem Obehnán ostnatým drátem a básně věnované Kabešovi přáteli a známými.

Samotná Těžítka jako hlavní část knihy jsou antologií výroků, výňatků z vědeckých článků, reportáží, bonmotů smíchaných s autorovými komentáři, které ve svém celku vytvářejí ucelený obraz Kabešovy poetiky. Kniha Těžítka, ta těžítka skončila loni na třetím místě v tradiční anketě Lidových novin Kniha roku 2002.

Osmašedesátiletý literární historik, bohemista a kroatista Karpatský je známý nejen jako překladatel z i do chorvatštiny, ale i jako dlouholetý propagátor vzájemných kulturních styků. První překlad z chorvatštiny do češtiny zveřejnil roku 1958, dnes jeho bibliografie čítá 88 knih, sedm divadelních a 11 rozhlasových her. Loni dostal v Záhřebu cenu za šíření chorvatské kultury ve světě. Doprovodná publikace přiřadila Karpatského k těm osobnostem, které došly v cizině většího uznání než doma.

(r)

obsah | kultura - kultúra