Na Bienále česko-slovenská Kamera scura

Na benátskom bienále, ktoré je jednou z najväčších medzinárodných prehliadok výtvarného umenia, bude v budúcom roku Slovensko a Českú republiku reprezentovať skupina autorov, ktorí vystupujú pod názvom Kamera skura. Jubilejné päťdesiate bienále 2003 má tému Sny a strety a podľa Tomáša Vlčka, riaditeľa Zbierky moderného a súčasného umenia Národnej galérie v Prahe, vychádza zo súčasného, takmer nábožného uctievania športových hviezd.

Pôvodne československý pavilón po rozdelení republiky využívajú oba nástupnícke štáty na spoločnú prezentáciu. Členovia skupiny Kamera Skura - Martin Červenák, Jiří Maška, René Rohan a Erik Binder - sa dali dohromady na katedre výtvarnej tvorby ostravskej univerzity. Inšpirovala ich camera obskura, prístroj, čo ponúka obrátený obraz sveta. Skura však v sliezskom nárečí znamená koža a je teda poukazom na ich uniformu - kožené bundy. Tvorba Kamery Skury sa pohybuje medzi divadlom, inštaláciami, videom aj klasickou kresbou. Ako téma ich baví kultúra supermarketov, mobilov či hollywoodskych hviezd.

(mp)

obsah | kultura - kultúra