Slovensko a Slovania Mikuláša Klimčáka

V Slovenskom inštitúte v Moskve je do 20. marca sprístupnená výstava slovenského maliara Mikuláša Klimčáka (1921) s názvom Slovensko a Slovania.

Expozícia v kurátorskej koncepcii Ladislava Skraka prezentuje 54 výtvarných diel z oblasti monumentálno-dekoratívnej tvorby a voľnej maľby: od gobelínov, tapisérií, cez oleje, tempery, akryly, až po ikony, e-maily a grafiky. Mikuláš Klimčák rozvíja vo svojej tvorbe odkaz národných dejín Veľkej Moravy, cyrilometodských tradícií, ale aj podnety cyriliky a ikonografie východného obradu.

Výstava ako výber z diela Mikuláša Klimčáka nadväzuje v ruskom prostredí na podujatia roku 1140. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy.

PRAVDA

obsah | kultura - kultúra