Večer české komorní hudby v Ottawě

Ve dnech 26. července až 9. srpna proběhl v Ottawě tradiční Festival komorní hudby, největší akce tohoto druhu v Kanadě. V průběhu 14 dní se v osmi ottawských koncertních síních konalo 110 koncertů komorní hudby, přičemž mnohé z nich v provedení renomovaných těles a sólistů. Česká republika měla v rámci Festivalu své zastoupení formou večera české komorní hudby, na kterém v podání kanadských umělců zazněly skladby Suka, Janáčka a Nováka.

Již 10. ročník Ottawské festivalu komorní hudby se těšil mimořádnému zájmu veřejnosti a vedle Jazzového festivalu se jednalo bezpochyby o největší kulturní podnik letošní sezóny. V průběhu dvou týdnů navštívilo 110 koncertů komorní hudby přes 60 tisíc návštěvníků. Gala zahájení obstaral neobyčejný koncert v National Arts Centre pro deset klavírů, během něhož představilo skladby Rachmaninova, Bacha a Rossiniho 16 předních kanadských klavíristů (zejména Marc André Hamelin a Jane Coop).

Festival uvedl řadu čelních kanadských a světových těles a sólistů, z nichž mnozí měli v repertoáru hudbu českých skladatelů. Jmenujme například Tokijský smyčcový kvartet s Janáčkovým smyčcovým kvartetem č. 2, Emersonův smyčcový kvartet, Borodinův smyčcový kvartet, Lipský smyčcový kvartet či Julliardův smyčcový kvartet. Většina koncertů proběhla v podání kanadských souborů a umělců, kteří představili klasickou hudbu jednotlivých zemí. Večer české komorní hudby proběhl 30. července 2003 v Tabaret Hall, koncertní síni ottawské univerzity. Na programu bylo poměrně neznámé Novákovo trio pro klavír, housle a cello Quasi una ballata, opus 27, dále Janáčkovo Concertino pro piano a šest nástrojů (housle, cello, klarinet, roh, a fagot) a Sukův klavírní kvintet, opus 8. Večer uvedl zástupce pořádající Ottawské společnosti klasické hudby a lídr ensamblu Stéphane Lamelin, profesor klavíru Ottawské univerzity. K zaplněnému publiku, které tvořila z drtivé většiny kanadská (zejména frankofonní) veřejnost, promluvil kulturní tajemník velvyslanectví ČR v Ottawě a hosty blíže seznámil s tradicí vážné hudby v České republice.

Stéphane Lamelin, který hostuje jako sólista v Montrealském symfonickém orchestru a vyučuje klavír na Ottawské univerzitě sestavil mladou (vesměs frankofonní) skupinu, která vystupuje v různých variacích od tria až po sextety. Pro večer české hudby se mu podařilo získat mladou a velmi nadějnou violoncellistku Symfonického orchestru Nového Skotska Denise Djokic, která posbírala řadu titulů na mezinárodních soutěžích mladých talentů v Kanadě a USA.

Koncert se navzdory netypickému repertoáru dočkal velmi spontánního přijetí a nalezl velmi kladnou reakci u přítomného publika. V následném osobním rozhovoru s mistrem Lamelinem vyplynulo, že byl vždy velkým oblíbencem Dvořáka, ale v posledních letech se stále více zaměřuje na jeho žáky v době romantismu. Večer české komorní hudby byl nepochybně zdařilou akcí, na kterou přišlo mnoho přátel a zájemců o ČR, o čemž svědčil zájem přítomných o stav rekonstrukcí po ničivých povodních apod. Za zmínku rovněž stojí v podstatě nulová účast z řad krajanů.

MZV ČR

obsah | kultura - kultúra