Kulturní akce k propagaci ČR a Prahy v Libyi

Dne 17. června 2003 uskutečnilo velvyslanectví ČR v Tripolisu pod názvem "Praha - matka měst" kulturní akci zaměřenou na propagaci a popularizaci hlavního města Prahy a obecně i celé ČR.

Akce, pojatá v komornějším duchu, byla zorganizována na rezidenci velvyslance ČR a byla prioritně určena pro dámskou část diplomatického sboru, přičemž pozvány byly i další osoby z místní zahraniční komunity. Nosným bodem programu byla projekce videokazety "Prague - the Mother of Cities", propagující krásu Prahy jako celku i její jednotlivé pamětihodnosti.

V úvodu programu byly návštěvnice akce seznámeny formou stručného výkladu s polohou ČR v rámci Evropy a se základními mezníky v historií českých zemí. Poté, po úvodním slově k filmu, následovala vlastní videoprojekce. Na závěr byl publiku promítnut krátký, avšak vysoce emotivní snímek "Má vlast", dokumentující na podkladě Smetanovy "Vltavy" průběh loňských povodní v ČR. Programu se zúčastnilo na 35 hostů, kterým byly na závěr poskytnuty propagační materiály.

Vzhledem k velmi kladnému ohlasu zamýšlí velvyslanectví navázat na prezentaci i v budoucnu.

MZV ČR

obsah | kultura - kultúra