Předání cen mezinárodní dětské výstavy Lidice 2002

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice se těší velkému zájmu litevských dětí . Již 30. ročníku této akce se zúčastnily děti z celé Litvy. Porota soutěže vyznamenala 19 dětí ze čtrnácti litevských škol a přidělila dvě medaile. Velká část diplomů byla předána ve Vilniusu a další během kulturní akce v klaipedské knihovně. Na podzim je plánována výstava laureátů výstavy v prostorách českého velvyslanectví ve Vilniusu.

Dne 4. června 2003 proběhlo v areálu Vilniuské umělecké galerie slavnostní předání cen 30. mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2002 za účasti velvyslance P. Voznici a jeho choti, státního tajemníka Ministerstva školství a vědy LiR D. Numgaudise, oceněných dětí, jejich rodičů, sourozenců, učitelů a zástupců litevských médii.Velvyslanec ČR ve svém o projevu zdůraznil roli mladých výtvarníků při rozvoji litevsko-českých vztahů. Využil také slavnostního okamžiku a seznámil přítomné s aktivitami velvyslanectví v oblasti propagace české kultury v Litvě. Státní tajemník D. Numgaudis hovořil o svých dojmech z návštěvy vesnice Lidice. Kladně hodnotil aktivity českého zastupitelského úřadu ve vzdělávací sféře.

Po předání cen následoval koncert žáků Národní umělecké školy M.K. Čiulionise; mezi účinkujícími byla Rasa Vitkauskaite, laureátka republikové soutěže klavírních skladeb českých autorů 2002, která byla věnována tvorbě prof. Petra Ebena. Na závěr byli přítomni pozváni na malé občerstvení.

(r)

obsah | kultura - kultúra