Kulturní akce ČR v Lublani

5. dubna 2004 se v Červeném sále historické budovy lublaňské radnice uskutečnil koncert talentovaného mladého slovinského klavíristy Gašpera Konce. Program koncertu, který byl sestaven z děl českých autorů, tvořila jak klasická díla, tak úpravy jazzových skladeb. Koncert měl vysokou návštěvnost a patřil k nejúspěšnějším letošním kulturním akcím ZÚ.

8. dubna 2004 uspořádal ZÚ v Lublani koncert ke 100. výročí úmrtí Antonína Dvořáka. Hudební večer složený výhradně z mistrových skladeb připravili houslista Tomáš Tuláček a britský pianista Julian Barber.

Ve dnech 13. - 15. května 2004 vystoupila v rockových klubech v Lublani, Brežicích a v Sežaně skupina Fru Fru.

Přestože svým hudebním stylem představovala pro slovinské posluchače atraktivní nabídku, byla návštěva lublaňského koncertu i přes propagaci v deníku Delo, alternativním Rádiu Študent a veřejnoprávní stanici Val 202 poměrně nízká. Příčinou byla skutečnost, že ve stejném termínu se konal zahajovací koncert všeobecně oblíbeného festivalu etnické hudby Druga godba, na němž vystoupily velmi populární domácí skupiny Terra Folk a Katalena.

Ve dnech 5. - 9. července 2004 se v Ptuji uskutečnil 11. ročník letní houslové školy české hudby. Tradiční akce vedené houslisty Tomášem Tuláčkem, Tomášem Vinklátem a korepetitorem Štěpánem Honem se zúčastnilo 8 studentů, kteří vystoupili na závěrečném koncertě 9. července 2004 v koncertním sále hudební školy Karola Pahora v Ptuji. Závěrečný koncert, který je v Ptuji jednou ze zahajovacích akcí kulturního léta, měl vysokou návštěvnost a v kulturních rubrikách o něm referovala také regionální periodika. Účastnice několika předchozích ročníků a letošní nejúspěšnější absolventka Daša Savić bude od příštího školního roku studovat hru na housle na Konzervatoři hl. města Prahy.

MZV ČR

obsah | kultura - kultúra