Manželé a manželky v českém umění

Množství manželských dvojic mezi generací českých umělců šedesátých let je zajímavým fenoménem. Výjimečný je nejen počet těchto manželství, ale rovněž vyrovnanost jejich umělecké tvorby. U dvojic jako Mikuláš Medek a Emila Medková, Jiří John a Adriana Šimotová či Vlasta Prachatická a Stanislav Kolíbal - abychom uvedli alespoň některé - platí, že tvorba každého zvlášť je zajímavá sama o sobě a není pandánem k dílu slavnějšího manžela či manželky. Šestnáct takovýchto dvojic nyní představuje výstava Anima - Animus v brněnském Domě umění.

Většina dvojic zahrnutých na výstavě se seznámila během studií na vysokých uměleckých školách. Řada párů z různých důvodů stála stranou oficiálního proudu umění. Jako třeba manželé Kolářovi a Medkovi či dvojice Pavel Brázda a Věra Nováková. Zcela specifické postavení má manželský pár Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová. Ti dohromady tvořili jedinou autorskou osobnost. Myšlenka svést dohromady manželské páry sama o sobě nestačí. Takto koncipovaná výstava by měla k představovanému fenoménu zaujmout stanovisko, nabídnout způsob jeho interpretace. Hrdý název Anima - Animus, odkazující k Jungovým archetypům, také slibuje, že půjde o něco zásadního. O analýzu uměleckých vztahů uvnitř jednotlivých manželských párů, či dokonce o pokus rozlišit mužský a ženský princip v jejich tvorbě. Ve skutečnosti brněnská výstava fenomén manželských dvojic pouze registruje.

Zdaleka ne vždy se podařilo vystavit díla, která by vypovídala nejen o osobě svého autora nebo autorky, ale i o tom, jak jej či ji ovlivnilo partnerovo dílo. Pastely Adriany Šimotové, vytvořené dvacet let po smrti Jiřího Johna, jsou jistě působivé, ale na výstavě věnované uměleckým manželstvím nemají moc smysl. Na škodu rovněž je, že jednotlivé dvojice se v expozici míchají. Celek působí spíše jako přehlídka jedné velké umělecké skupiny, nežli jako výstava představující manželské páry.

Navzdory nedostatkům si Dům umění a kurátorka Magdalena Juříková zaslouží pochvalu už proto, že si fenoménu manželských dvojic vůbec někdo všiml. Analytičtěji zaměřená výstava by vyžadovala mnohem širší spolupráci galerijních a muzejních institucí a možnost výběru z většího množství děl. To je však úkol, který svým rozsahem náleží spíše Národní galerii.

JAN SKŘIVÁNEK

obsah | kultura - kultúra