Minority Film Festival 2003

Prvá prehliadka filmov s tematikou menšín, Minority Film Festival 2003, sa uskutoční v Bratislave v dňoch 12. - 14. septembra 2003. Z poverenia Úradu vlády SR ju pripravuje spoločnosť Barok film v spolupráci s firmou Bioscop ako pokračovanie úspešnej lanskej kampane Tolerancia. Cudzie slovo?. Prinesie najrôznejšie ukážky toho, ako sa kinematografia vysporadúva s otázkou menšín, spolužitia a tolerancie - s cieľom odtabuizovať problematiku, vyvolať zamyslenie a diskusiu. Premietania sa budú konať v bratislavskom kine Mladosť.

Program budú tvoriť domáce i zahraničné dokumentárne filmy o menšinách v minulosti aj súčasnosti, zoradené každý deň do troch blokov. Deň venovaný slovenským filmom priblíži formovanie a premeny stvárňovania témy menšín v slovenskej kinematografii od jej počiatkov až po dnešok. Prehliadka nebude súťažná, no diváci svojím hlasovaním určia cenu publika pre najzaujímavejšie dielo. Vstup na premietanie bude voľný, predstavenia budú uvádzané lektorskými úvodmi a spojené s diskusiou.

Súčasťou festivalu budú aj sprievodné podujatia, najmä koncerty hudobných skupín, orientovaných na menšinové žánre. Konať sa budú pred kinom Mladosť na Hviezdoslavovom námestí. Každý festivalový večer zavŕši dlhometrážny hraný film, korešpondujúci s témou festivalu.

Za účasti politikov, sociológov, predstaviteľov menšín a novinárov sa uskutoční okrúhly stôl na témy Čo je menšina a Tolerancia alebo nevšímavosť?

Usporiadatelia vyjadrili presvedčenie, že prvý ročník Minority Film Festivalu sa stane začiatkom tradície zaujímavých a potrebných konfrontácií s filmami o menšinách, ktoré pritiahu záujem nielen odborníkov, ale predovšetkým širokej verejnosti.

INZINE

obsah | kultura - kultúra