Česká výstava pro nevidomé v Sankt Peterburgu

V Sankt Peterburgské knihovně pro slepé byla v úterý 1. února 2005 v 16:00 hod. slavnostně zahájena výstava muzejních exponátů z Technického muzea v Brně s názvem "Haptický svět".

Organizátory výstavy jsou Sankt Peterburgská knihovna pro slepé, Oddělení pro slepeckou historii Technického Muzea v Brně, České centrum v Moskvě a Generální konzulát ČR v Sankt Peterburgu.

Výstava představuje předměty pomáhající nevidomým představit si věci, jež nás obklopují či jejich vlastní tvorbu. Sbírka tak mimo jiné obsahuje plastické mapy z 19. a 20. století, exponáty umožňující nevidomým rozpoznat typické prvky románské architektury - sloupy (Románský sloh 1971-Brno), hmatový labyrint, čítanku psanou perličkovou latinkou (1896). Mezi exponáty najdeme i dřevěnou nástěnnou mapa Moravy (1898) nebo model olympijské vesnice v Mnichově (1974, Mnichov) a dokonce i pexeso pro nevidomé.

Pro nevidomé návštěvníky výstavy jsou zajištěny katalogy a popisky exponátů v Braillově písmu. Výstava potrvá do konce března 2005.

MZV ČR

obsah | kultura - kultúra