Historické tance, písně a pivo po česku

Ve dnech 3. a 4. června 2004 pořádalo Velvyslanectví ČR v Estonsku vystoupení souborů Chorea Historica a Kvinterna v Tallinnu a Tartu. Kulturní akce byla spojena s propagací piva Budvar.

Soubor Chorea Historica pod vedením prof. Evy Kröschlové se zabývá rekonstrukcí středověkých historických tanců, přičemž spolupracuje se souborem historické hudby Kvinterna. V Estonsku představili program Písně a tance před branami renesance. Předvedli různé tance z daného období, které se lišily tempem, výrazem i hudbou a vyžadovaly různé kostýmy. Publikum zaujala dynamika a emocionalita vystoupení, protože tanečníci se neomezují na pouhé provádění figur, ale rozehrávají mezi sebou s pomocí gest, úsměvů a náznaků vztahové mikropříběhy. Obecenstvo ocenilo vystoupení v obou městech dlouhotrvajícím potleskem a vyžadováním přídavků. Sál bývalé kupecké gildy v Domě černohlavců a univerzitní aula v Tartu byly prakticky plné (v obou případech přes 200 diváků). Jak účast, tak odezva předčily očekávání organizátorů. V Tallinnu měla vystoupení pozitivní ohlas i v diplomatickém sboru.

Během kulturních akcí bylo také propagováno pivo Budvar. V souladu se strategií pivovaru ho zástupci firmy představili jako kulturní produkt, součást českého historického dědictví a navíc jako pivo, které si udržuje svou jedinečnost a nepodléhá globálnímu stírání chutí jednotlivých značek.

(r)

obsah | kultura - kultúra