Slovenský plagát v Madride

V súvislosti s rozšírením EÚ iniciovalo Veľvyslanectvo SR v Španielsku prezentáciu slovenského umenia v Madride. Jej súčas-ťou je aj práve sprístupnená výstava nášho aktuálneho grafického dizajnu (trvanie do 20. júla).

Ide o výber najlepších slovenských autorov, ktorí sa prezentovali na poslednom ročníku medzinárodnej prehliadky moderného grafického dizajnu - Trienále plagátu Trnava. Výstava Slovenský plagát prezentuje dve skupiny autorov: sú to grafickí dizajnéri, ktorí vstupovali do výtvarného diania na Slovensku začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia a ich žiaci z deväťdesiatych rokov.

Všetky vystavené plagáty sú z archívu Galérie Jána Koniarka v Trnave.

(kul), NÁRODNÁ OBRODA

obsah | kultura - kultúra