Piaty ples zahraničných Slovákov

Plesovú sezónu v Bratislave otvoril 11. januára 5. ples zahraničných Slovákov. Po jednoročnej prestávke sa na jubilejnom 5. ročníku zišlo vyše 250 krajanov z USA, Belgicka, Českej republiky, Holandska, Južnej Afriky, Kanady, Poľska, Maďarska, Švajčiarska, Chorvátska, Dánska, Švédska, Francúzska, Rakúska, Rumunska a Ukrajiny.

Ples, ktorý každoročne organizuje Dom zahraničných Slovákov je príležitosťou na stretnutia a spoznávanie sa krajanov z celého sveta.

"Vážim si, že sa hlásite ku krajine svojho pôvodu. Máme príležitosť ukázať, že sme jednou veľkou slovenskou rodinou, aj keď roztrúsenou po celom svete" uviedol vo svojom príhovore riaditeľ DZS Karol Palkovič. "Prvý ples zahraničných Slovákov v Bratislave sme pripravili k 5. výročiu vzniku Slovenskej republiky a sme radi, že sa vytvorila tradícia plesov, ktorými si pripomíname tento historický okamih národných dejín...Zahraniční Slováci ďaleko od vlasti predkov vynakladali veľké úsilie pri vzniku samostatnosti samostatnej Slovenskej republiky a ich podiel na vzniku našej štátnosti v úplnosti azda zhodnotí len história..." povedala vo svojom otváracom príhovore Mária Katarína Hrkľová, zástupkyňa riaditeľa DZS.

V mene zahraničných Slovákov sa prítomným prihovorila Nina Holá, predsedníčka Slovenskej ligy v Amerike, jednej z najstarších organizácií zahraničných Slovákov. Okrem zástupcov krajanských spolkov a organizácií na ples prišiel aj starosta mestskej časti Staré mesto Peter Čiernik a riaditeľ odboru bilaterálnych vzťahov ministerstva kultúry Ivan Hromada.

Plesy zahraničných Slovákov od svojho začiatku mali aj benefičný charakter a benefícia z 5. plesu zahraničných Slovákov bude použitá na nákup slovenskej literatúry pre deti a mládež v prospech Slovákov v Rumunsku. V programe plesu vystúpili Orchester Pavla Zajačka so sólistami Lýdiou Volejničkovou, Karolom Malým, Danielom Porubským, speváčka Martina Bleščáková Ľudová hudba Petra Kuštára, dychová hudba Ivanka z Ivanky pri Dunaji a z Nemecka Pricestoval Eugen Šváb a z Rakúska Jozef Ivaška so synom Dodom. Účastníci plesu v hoteli Kyjev sa pri tanci a speve zabávali až do skorého nedeľného rána.

DSZS

obsah | kultura - kultúra