Najvýznamnejšie výstavy v slovenských galériách v lete 2004

Galéria mesta Bratislavy

Adresa: Františkánske nám. 11, 815 35 Bratislava
Telefón: 02/54431556
Otvorené denne (okrem pondelka): 11.00 - 18.00
www.gmb.sk
Fotografie Magdalény Robinsonovej vystriedajú 29. júna obrazy Milana Paštéku. Originálnu Pasáž Mateja Kréna otvoria 16. júna, výstavu Z pozostalosti Kolomana Sokola 30. júna.

Galéria Michalský dvor

Michalská ulica 3, 811 01 Bratislava
Telefón: 02/65426926
Otvorené denne (okrem pondelka): 13.00 - 18.00
www.gallery.sk
Hravé a vtipné sochy Juraja Čuteka sprevádzajú obrazy Mareka Gemrota, Libuše Prudíkovej a objekty Stanislava Petráška.

Galéria Nova

Baštová 2, 811 03 Bratislava
Telefón: 02/54433039
Otvorené denne (okrem pondelka): 13.00 - 18.00
www.galeria-nova.sk
Do 21. júna ponúka výber z tvorby súčasných špičkových grafikov, od 24. júna plastiky Rasťa Trizmu.

Múzeum Milana Dobeša

Zámočnícka 13, 811 03 Bratislava
Telefón: 02/54432305
Otvorené denne (okrem pondelka): 10.00 - 18.00
www.milandobes.sk
Reprezentatívna výstava 33 protagonistov historickej avantgardy približuje najzaujímavejších tvorcov prvej polovice 20. storočia.

Východoslovenská galéria Košice

Adresa: Hlavná 27, 040 01 Košice
Telefón: 055/6221187
Otvorené: utorok - piatok 10.00 -18.00, sobota 13.00 - 17.30, nedeľa 14.00 - 17.30
Stále expozície maliarstva 19. storočia na východnom Slovensku a Júliusa Jakobyho obohatili diela zo súkromných zbierok. Zo súčasníkov vystavuje maliar Ivan Csudai.

Štátna galéria v Banskej Bystrici

Adresa: Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica
Telefón: 048/4126208
Otvorené denne (okrem pondelka): 10.00 - 17.00
www.sgbb/isternet.sk
Multimediálny projekt Svätopluka Mikytu a Johannesa Schlichtinga má názov Dies Natalis. Retrospektíva predstavuje tvorbu sochára Štefana Belohradského.

Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne

Adresa: Palackého 27, 911 01 Trenčín
Telefón: 032/7436858
Otvorené denne (okrem pondelka): 9.00 - 17.00
Prelet nad záhradou vlastných snov Štefana Poláka a výstavu skla Olivera Lešša a Milana Opalku vystriedajú začiatkom júla obrazy a sochy Vladimíra Kudlíka.

Oravská galéria Dolný Kubín

Adresa: Hviezdoslavovo nám. 11, 026 01 Dolný Kubín
Telefón: 043/5863212
www.oravskagaleria.sk
Otvorené denne (okrem pondelka): 10.00 - 17.00
Návštevníkov čaká výstava Ochrana prírody a kultúrneho dedičstva v karikatúre a veľká retrospektíva malieb, grafík a kresieb Jozefa Danglára Gertliho.

Považská galéria umenia

Adresa: Štefánikova 2, 010 01 Žilina
Telefón: 041/5622522
Otvorené utorok až piatok: 9.00 - 17.00, sobota, nedeľa: 10.00 - 17.00
www.pgu.sk
Mladý vyznávač minimalizmu Peter Ondrušek vystavuje pod názvom Still. Generačné spojenia predstavujú sochárov, ktorých pôsobenie sa viaže k VŠVU v Bratislave od roku 1989.

Šarišská galéria Prešov

Adresa: Hlavná l, 080 01 Prešov
Telefón: 051/7725423
Otvorené: utorok, streda, piatok 9.00 - 17.00, štvrtok 9.00 - 18.00, nedeľa 14.00 - 17.00
Výstava Max Kurth predstavuje tvorbu nemeckého krajinkára a portrétistu pri príležitosti 135. výročia jeho narodenia.

Nitrianska galéria

Adresa: Župné nám. 3, 949 01 Nitra
Telefón: 037/6579641
Otvorené denne (okrem pondelka): 9.00 - 15.00
Marek a Milan Ormandíkovci vystavujú obrazy a sochy. 16. júna pribudne Maďarská kresba a grafika prvej polovice 20. storočia zo zbierok novozámockej Galérie umenia.

Galéria Jana Koniarka v Trnave

Adresa: Zelený kríček 3, 917 01 Trnava
Telefón: 033/5511659
Otvorené: utorok až piatok 9.00 -17.00, sobota, nedeľa 13.00 - 18.00
www.gjk.sk
Relocation Shake je vyvrcholením trojročného medzinárodného projektu mladých umelcov zo siedmich európskych krajín. Stála expozícia predstavuje umelecký odkaz zakladateľa moderného sochárstva Jána Koniarka.

(oj)

obsah | kultura - kultúra