Prezentace ČR v rámci festivalu Il mondo slavo v Římě

Dne 19.6.2003 proběhl večer věnovaný ČR v rámci kulturního festivalu Slovanský svět (Il mondo slavo). Festival, jehož pořadatelem je mezinárodní kulturní středisko Centro Dionysia, se koná jako jeden z mnoha projektů Římského kulturního léta (Estate Romana)pod přímým patronátem římské radnice ve dnech 18. - 28.6.2003. Cílem festivalu bylo nabídnout prostřednictvím prezentace jednotlivých států, jež pojí společný kořen slovanského původu, vhled do dnešní reality těchto zemí a přiblížit tak italskému a římskému publiku tu část Evropy, která je mnohdy dosud považována za méně známou, ač některé ze slovanských zemí již stojí pevně v branách EU.

Slavnostní zahájení festivalu se konalo 18.6.2003 za přítomnosti velvyslanců států, které se festivalu účastní, představitelů Comune di Roma (mj. náměstka římského starosty pro kulturu G. Borgni), ředitelky Centro Dionysia N. Gaidy a řady hostí z okruhu italských médií a kultury. Všichni řečníci bez výjimky zdůraznili klíčový význam rozšíření EU. Náměstek G. Borgna ve svém projevu podtrhl, že Itálie během svého předsednictví hodlá zdůraznit kulturní rozměr přístupu nových zemí do EU, neboť diverzita jejich kulturních tradic bude znamenat značné obohacení a přínos pro stávající členské země. Itálie se chce zasadit o to, aby proces rozšiřování EU byl kontinuálním jevem a aby i ty evropské země, které dosud nejsou na začlenění do EU připraveny, měly jasnou perspektivu svého vstupu do tohoto společenství. Kulturní rada ZÚ Řím J. Krejčíková při své řeči vyzdvihla pozitivní výsledek nedávného referenda v ČR, které potvrdilo jednoznačnou orientaci většiny respondentů na evropské směřování našeho státu. Sjednocená Evropa je naší budoucností, idea slovanství, která u nás sehrála významnou úlohu při emancipačních snahách z germanizujícího prostředí rakousko-uherské monarchie, patří spíše k významným kapitolám naší minulosti.

Český večer 19.6.2003 byl rozdělen na dvě části. V prvním bloku zazněla charakteristika ČR jako vyspělé země středoevropského prostoru. V kombinovaném pásmu J. Krejčíková umožnila posluchačům stručný exkurs do desetileté historie ČR a sedmdesátileté minulosti samostatného Československa, L. Pokorná a D. Massimi jim přiblížili recitací ukázky z tvorby J. Seiferta krásu české řeči a o jejich zasvěcení do tradice lidové hudby se suverénním způsobem postaral J. Slavík junior. Ten také svou bravurní hrou na cimbál návštěvníkům ozřejmil možnosti, které tento typický hudební nástroj skýtá. Tradici české kuchyně mohli poté přítomní ocenit při drobném pohoštění.

Večerní koncert hudební skupiny Gajdoši Brno byl zdařilým vyvrcholením české prezentace v rámci festivalu. Posluchači ocenili nejen profesionalitu a vysokou muzikálnost každého ze čtyř členů souboru, ale italské spontaneitě vyhovoval rovněž bezprostřední způsob, s nímž Gajdoši své vystoupení předvedli. Škála hudebních žánrů skupiny sahá od renesančních skladeb až po český a moravský folklór, přičemž specifického zvuku Gajdoši dosahují kombinací vokálů s houslemi, kytarou, flétnou a bicími. Použití renesančních, moravských i českých dud dodává jejich produkci zcela svéráznou kvalitu. Skupina doprovází hudební vstupy slovním výkladem, což zejména v prostředí, kterému nejsou naše hudební kořeny věcí zcela běžnou, vyvolává příznivou odezvu. Prezentace ČR, která se odehrála hned následující den po zahájení, byla zdařilým startem pro celý festival a předznamenala úspěch, s nímž se dosud jednotlivé večery festivalu setkaly.

MZV ČR

obsah | kultura - kultúra