Badatelé objevili na hradě Bečov "rytířské graffiti"

Historička Marie Wasková a archeolog a historik Radek Široký se ponořili do tajemství starých nápisů, záznamů a kreseb na zdech Horního hradu Bečov. Nejstarší nápisy pocházejí z poloviny 14. století, z doby vzniku hradu.

"Úplně nejstarší nápisy jsou z doby po roce 1352. Mezi nimi jsme nalezli v kapli a v 1. patře donjonu - čtyřpatrové obytné věži hradu - německý nápis Ich hoffe - Já věřím nebo doufám. Někdo to interpretuje jako doklad pěstování rytířského kultu," řekla Wasková.

Výsledkem několikaměsíčního, v podstatě utajeného výzkumu je zdokumentování stovek unikátních nápisů a kreseb.

"Jedná se o takové nápisy, které můžeme charakterizovat jako graffiti. Od klasických nápisů se odlišují, tyto vznikaly v okamžitém popudu mysli," uvedla historička.

Záznamy rozděluje do čtyř skupin. První jsou z nejstarší doby vzniku hradu, další ze začátku 16. století. "Tyto nápisy nelze zatím vysvětlit, neumíme teď říci, co měl autor na mysli," vysvětlila Wasková.

Další série záznamů zahrnuje období od 17. do 19. století, kdy hrad sloužil jako sklad obilí. Tyto nápisy jsou ryze pracovními poznámkami o příjmech a výdeji obilí.

Poslední skupina zahrnuje záznamy z doby od 19. do poloviny 20. století, kdy jde o klasické podpisy návštěvníků hradu.

Výzkumníci probádali zatím čtyři místnosti. Podle Waskové se k dalším výzkumům, které komplikuje skutečnost, že řada míst je nepřístupná, rozhodně vrátí.

MF DNES

obsah | kultura - kultúra