Príležitosť pre mladých slovenských výtvarníkov

Nadácia Centrum súčasného umenia vyhlasuje súťaž Cena Oskára Čepana. Prihlásiť sa môžu mladí umelci do 35 rokov so slovenskou štátnou príslušnosťou v odboroch maľba, sochárstvo, grafika, kresba, inštalácia, fotografia, multimédiá a videoumenie. V súťaži nie je obsiahnuté úžitkové umenie, divadlo a film.

Cena Oskára Čepana je vyhlasovaná každoročne podľa nasledujúcich pravidiel. Súťaže sa môžu zúčastniť umelci individuálne na základe vyplnenej prihlášky a priloženej dokumentácie. Po písomnom súhlase môžu prihlásiť autora aj výtvarní teoretici. Súťaž prebieha v dvoch kolách. Odborná komisia zložená z výtvarných teoretikov a výtvarníkov, zástupcov významných slovenských kultúrnych inštitúcií, vyberie 4 finalistov, z ktorých v druhom kole prebiehajúcom na spoločnej výstave vymenuje víťaza.

Víťaz získava 6-týždňový pobyt v New Yorku (USA), ktorý predstavuje inovovanú verziu rezidenčného pobytu oproti predchádzajúcim ročníkom.

Súťaž je od roku 2001 pomenovaná podľa popredného slovenského umenovedca Oskára Čepana (1925 - 1992), ktorý svojimi početnými štúdiami o výtvarnom umení výraznou mierou zasiahol do slovenskej teoretickej spisby a výtvarného diania.

Cena Oskára Čepana je od roku 2002 súčasťou medzinárodnej siete identických súťaží v Čechách (Cena Jindřicha Chalupeckého), v Chorvátsku (Radoslav Putar Award), v Srbsku (Dimitrije Bašičević Mangelos Award), v Macedónsku (Denes Award), v Kosove (Artists of Tomorow Award).

Termín uzávierky: 12. máj 2003

Prihlášky si môžete vyžiadať na adrese: Nadácia - Centrum súčasného umenia, e-mail: jana@scca.sk

InZine

obsah | kultura - kultúra