Oceněný Kulturní klub v Rakousku připravuje světové setkání Čechů

Kulturnímu klubu Čechů a Slováků v Rakousku udělil v závěru roku 2002 ministr kultury ČR Pavel Dostál medaili Artis Bohemiae Amicis za šíření dobrého jména české kultury. Toto ocenění se uděluje od roku 2000 tuzemským i zahraničním osobnostem a organizacím za zásluhy při systematickém poznávání a prezentaci českého kulturního dědictví a soudobých děl literárních, hudebních, dramatických, filmových a fotografických.

Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku byl založen ve Vídni v roce 1974 z iniciativy emigrační vlny po srpnu 1968. Jedním z jeho "otců" byl PhDr. Přemysl Janýr, který se předtím během Pražského jara 1968 marně snažil v Československu obnovit sociální demokracii.

Kulturní klub se v době naší "normalizace" angažoval v zájmu českých uprchlíků soustředěných v Traiskirchenu, podporoval zakázané české a slovenské vědce a umělce a prezentoval je rakouské veřejnosti. V současné době je Klub v Rakousku členem Poradního sboru pro českou menšinu a v ČR zasedá jeho představitel v konzultativní radě Stálé senátní komise pro krajany žijící v zahraničí.

Mezinárodní koordinační výbor Univerzity Karlovy v lednu 2003 požádal Klub o zorganizování - v rámci Týdne zahraničních Čechů, jenž proběhne koncem září a začátkem října ve Vídni a Praze - akce "Česká Vídeň se představuje". Čest zahájit Týden si Vídeň vysloužila tím, že byla kdysi baštou českého vystěhovalectví. Jak se na Straussovo město na Dunaji sluší, z iniciativy Kulturního klubu Čechů a Slováků v Rakousku vyvrcholí tamější shromáždění našich krajanů z celého světa pyšným bálem pod záštitou samotného vídeňského primátora. Medailí Artis Bohemiae Amicis bylo v Rakousku oceněno již pět krajanských spolků.

(r)

obsah | kultura - kultúra