Výstava českého skla v Soulu

25. června 2004 byla v rozsáhlých prostorách galerie Hangaram v Seoul Arts Center v jihokorejském hlavním městě zahájena reprezentativní výstava českého užitkového a uměleckého skla pod názvem "Bohemia Crystal Exhibition in Korea". Expozici připravilo Velvyslanectví ČR v Soulu ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým muzeem Praha (UPM) a místními partnery.

Výstava zahrnuje 180 exponátů dokumentujících vývoj českého sklářství od středověku po současný design, jemuž v Soulu dominují exponáty zakladatele moderního uměleckého sklářství, světově proslulého sklářského výtvarníka Stanislava Libenského.

Součástí vernisáže, kterou zahájil vedoucí zastupitelského úřadu T. Vostrý a v jejímž průběhu podala k exponátům výklad ředitelka UPM Dr. H. Koeningsmarková, byla módní přehlídka zaměřená na módní skleněné doplňky, vystoupení předního korejského mima upozorňujícího na nejvýznamnější exponáty a minikoncert profesionálního smyčcového kvarteta, na němž zazněla hudba A. Dvořáka. Vernisáže se zúčastnilo několik set hostů z řad diplomatického sboru, vysocí představitelé ministerstva zahraničních věcí, ministerstva kultury a městských orgánů, významní zástupci akademické obce, studenti, krajané a širší veřejnost.

Zájem sdělovacích prostředků a veřejnosti o výstavu je od počátku mimořádný, oficiálním partnerem výstavy je mj. mediální konglomerát Herald Media Inc. K výstavě byl vydán objemný katalog, plakáty, propagační skládačky a drobné upomínkové předměty.

Již nyní lze konstatovat, že letošní výstava českého skla v Soulu je jak svojí vysokou uměleckou kvalitou a počtem exponátů, tak oslovením nejširší jihokorejské veřejnosti jednou z nejúspěšnějších akcí zaměřených na propagaci české kultury v Korejské republice v posledních letech. Očekává se, že do 5. září 2004 zhlédne výstavu nejméně 150 tisíc návštěvníků.

MZV ČR

obsah | kultura - kultúra