Festival dokumentov Jeden svet v znamení žien

Za ľudovú cenu 30 Sk za blok dokumentov si budú môcť návštevníci dvoch kinosál kina FK IC.SK (ex Charlie's), Českého centra a Univerzitného pastoračného centra v Mlynskej doline počas piatich dní pozrieť šesťdesiatku hodnotných dokumentárnych filmov.

Aj keď bratislavská časť pôvodného pražského festivalu uvádza iba tretinu filmov a nemá súťažnú sekciu, dramaturg festivalu René Lužica si nemyslí, že by bol slovenský divák o niečo ochudobnený. Ako prezradil, "Pražský festival uvádza dokumenty aj nižšej kvality v záujme uvádzania filmov skutočne zo všetkých krajín, bratislavská dramaturgia sa sústredila na to najlepšie". Výsledkom výberu festivalového tímu sú sekcie Dozvedieť sa viac, Na večné časy?, Odysea migrantov, Strety a stretnutia kultúr, Ženy dnes, Naprieč islamskými krajinami a nová sekcia Výber z Višegrádskych dokumentov.

V sekcii Dozvedieť sa viac sú sústredené dokumenty, v ktorých sa filmári snažia preniknúť do zákulisia známych udalostí alebo konfliktov. Okrem pohľadov na "bežné" vojnové konflikty filmári siahli aj po takých témach, ako sú deti, ktoré sa už od malička učia zabíjať, či návrat k masakru vo Rwande, kde sa zlyhaním OSN uskutočnila genocída takmer milióna domorodých obyvateľov.

Sekcia Na večné časy? pripomína, že napriek snahe diktátorských režimov nič netrvá večne a pomocou kamier dokumentaristov sa prenesieme na Kubu či do Severnej Kórey. V sekcii Odysea migrantov sa stretneme s osudmi utečencov aj z týchto krajín. Kontakt rôznych kultúrnych svetov a ich konflikt poodhalia filmy v sekcii Strety a stretnutia kultúr. Nielen pohľady ženských režisérok na ženský svet predstavia filmy v sekcii Ženy dnes. Napriek tomu, že žijeme v 21. storočí, ženy sú stále predmetom obchodu, otroctva, v mnohých krajinách ženy nemajú ani najzákladnejšie ľudské práva. V tejto sekcii sa predstavia filmy tých žien, ktoré sa proti tomuto stereotypu rozhodli bojovať.

Sekcia Naprieč islamskými krajinami bude istotne pútať pozornosť najmä aktuálnosťou svojich tém. Objektívy dokumentaristov sa však dostali hlbšie, ako na obrazovkách mapovala CNN. Dramaturgovia festivalu sa rozhodli tento rok predstaviť najmä Irán a Afganistan.

Aj keď festival Jeden svet nemá súťažné sekcie, napriek tomu sa jedna cena udelí. Bude ňou cena divákov, ktorí takto pomôžu aj organizátorom zmapovať, o aké tituly má slovenský divák záujem.

Bratislavskou novinkou je aj udelenie Ceny Človek v ohrození, ktorou občianske združenie Človek v ohrození chce každoročne oceňovať tých, ktorí pomáhajú v krízových oblastiach sveta. Kandidátmi prvého ročníka sú prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity za zdravotné projekty Trnavskej univerzity v treťom svete. Druhou laureátkou je MUDr. Andrea Doczeová, CSc., lekárka a prodekanka Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, ktorá v roku 2002 pôsobila 6 mesiacov ako lekárka v Nairobi v Keni a tento rok 4,5 mesiaca na misii v nemocnici v Mapuordite v Južnom Sudáne. Tretím laureátom je záchranár Richard Števuška, ktorý už 15 rokov pracuje ako dobrovoľný záchranár a zúčastnil sa aj na odstraňovaní následkov povodní v ČR či následkov ekologickej katastrofy spôsobenej haváriou ropného tankera Prestige na španielskom pobreží.Marek Bezák.

NÁRODNÁ OBRODA

obsah | kultura - kultúra