Festival uprostřed Evropy: umění a příroda

Citátem klasika J. W. Goetha "Příroda a umění - zdánlivě se míjejí, a přesto se nalézají blíže, než bychom se nadáli" je uvozen letošní, jedenáctý ročník přehlídky hudby a výtvarného umění Festival uprostřed Evropy. Bavorsko-česko-saská akce se od 21. července do 8. září koná na trojmezí s tajemnými Krušnými horami, léčivým Slavkovským lesem, malebným Fojtskem a s hornofranckými Smrčinami. Kulturní program přehlídky, která si letos za téma vybrala vztah umění a přírody, byl zahájen jednak otevřením výstavy česko-německého malíře Maxe Kopfa v chebské Státní galerii výtvarného umění, jednak koncertem v unikátním prostoru zdevastovaného gotického kostela Zvěstování Panny Marie na chebském Františkánském náměstí.

Festival zahrnuje na šest desítek výtvarných, hudebních a vzdělávacích akcí. Jen o tomto víkendu měl na pořadu tři koncerty klasické hudby: ve Wiedersbergu, v tamějším kostele, byla předvedena Torbenem Maiwaldem vytvořená nová verze jedné ze skladeb Franze Schuberta, skladby z díla téhož skladatele hrálo v klášterní knihovně ve Waldsassenu Bamberské smyčcové kvarteto a hudba Antonína Dvořáka a Paula Hindemitha zazněla v podání Bedfordshire County Youth Orchestra v divadle v saském Plavně. Vedle Pastorální symfonie Ludwiga van Beethovena a Ohňové symfonie Josepha Haydna zazní na koncertech řada skladeb, jejichž tématem jsou věčné elementy vody, stromů, řek, hvězd, květin.

A nepůjde výhradně o klasickou muziku: například své snové písně představí v kostele svaté Kláry v Heinersgrünu duo Tara Fuki, evangelický chrám v Kynšperku nad Ohří rozezní Vladimír Merta s Janou Lewitovou svými Baladami o stromech a řekách. V selbském Rosenthalově divadle budou Češi a Němci besedovat nad filmem Jana Hřebejka Musíme si pomáhat. Historici umění založili minulý týden v rámci Festivalu uprostřed Evropy - na svém setkání v chebské Státní galerii výtvarných umění - nový spolek. Nese pracovní název Společnost pro německé a české umění a historii umění. Prvním cílem bude společné probádání německého umění v Čechách a na Moravě v první polovině minulého století.

"O tomto tématu, z ideologických důvodů léta opomíjeném, se velmi málo ví," řekla Jana Orlíková, ředitelka grafických sbírek Národní galerie v Praze. "Doufáme také, že spolek k tomuto projektu přiláká i další odborníky a sponzory z obou zemí," uvedla Ivana Thomaschke-Vondráková z pořadatelského týmu festivalu. Celá přehlídka bude zakončena 8. září koncertem Pražské filharmonie a Kühnova sboru pod vedením Jiřího Bělohlávka s Dvořákovou Stabat Mater v obří klášterní bazilice ve Waldsassenu.

TOMÁŠ KÁBRT, MF DNES

obsah | kultura - kultúra