Večery novej hudby 2003 v Bratislave

Medzinárodný festival súčasnej hudby VEČERY NOVEJ HUDBY (VNH) má za sebou trinásť ročníkov prezentovania najsúčasnejšieho diania v oblasti tzv. novej hudby. Hosťami festivalu doposiaľ boli vynikajúci hudobníci - skladatelia Louis Andriessen, Clarence Barlow, John Cage, Nicolas Collins, Zygmunt Krauze, Chris Newman, John Oswald, Dieter Schnebel, Howard Skempton, Christian Wolff, Walter Zimmermann, inštrumentalisti Chris Cutler, Michael Finnissy, Herbert Henck, Tim Hodgkinson, Günter Müller, Elliott Sharp, John Tilbury, Daan Vandewalle, Otomo Yoshihide, súbory Bang On a Can All Stars, Icebreaker, Ives Ensemble, London New Music, Die Maulwerker, Maarten Altena Ensemble, Orkest De Volharding, Smith Quartet, Ugly Culture a i.

14. ročník festivalu VNH prezentuje niekoľko projektov, ktorých spoločným menovateľom je reflexia hudby na prahu nového tisícročia. Zámerom dramaturgie festivalu je postaviť vedľa seba rozmanité prejavy hudby dneška, ktoré v takomto zoskupení môžu vytvárať ďalšie významy a súvislosti, otvoriť nové priestory vnímania hudby.

Hlavným hosťom festivalu je kanadský skladateľ, dirigent a performer Christopher Butterfield (žiak českého emigranta, kľúčovej postavy pražskej avantgardy 60. rokov, Rudolfa Komorousa), ktorý na festivale okrem vlastnej piesňovej tvorby uvedie unikátnu fónickú báseň dadaistického umelca Kurta Schwittersa Ursonate. Súbory Opera aperta a VENI ensemble okrem toho uvedú na festivale skladby ďalších súčasných kanadských skladateľov v rámci projektu Canadian Music - Komorous and Beyond. Na ďalších festivalových podujatiach sa predstaví zoskupenie Júliusa Fujaka Teória Otrasu, Požoň sentimentál s premiérami slovenských skladateľov, pražský AGON ORCHESTRA, ktorý okrem hudby svojich kmeňových autorov uvedie diela predstaviteľov mladej českej skladateľskej generácie a napokon - v spolupráci s festivalom NEXT - súbor VAPORI del CUORE uvedie spolu s hosťujúcim švajčiarskym hudobníkom Norbertom Möslangom premiéru projektu Alpine Songs 3.

Christopher Butterfield a Norbert Möslang budú zároveň lektormi dvoch skladateľských seminárov, ktoré sa realizujú v rámci festivalu v spolupráci s Vysokou školou múzických umení.

Hlavným usporiadateľom festivalu VEČERY NOVEJ HUDBY je od roku 1996 Slovenská sekcia medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu. Na príprave tohto ročníka sa organizačne podieľali Hudobná a tanečná fakulta VŠMU, Hudobné centrum, Prašná bašta, AtraktArt a Združenie Pre súčasnú operu. Festival finančne podporili Canada Council, Hudobný fond, Ministerstvo kultúry SR, Nadácia-Centrum súčasného umenia, Pro Helvetia a University of Victoria, British Columbia.

VEČERY NOVEJ HUDBY 2003 P R O G R A M

s e m i n á r e HTF VŠMU, Zochova 1
18.11. 2003, 14:30
Canadian Music - Komorous and Beyond
Butterfield

28. 11. 2003, 9:30
Broken Electronics at Use
Möslang

k o n c e r t y Štúdio 12, Jakubovo nám. 12, 19:00 19.11. 2003
Opera aperta/VENI ensemble/Marián Lejava
Canadian Music - Komorous and Beyond
Arnold, Butterfield, Cameron, Komorous, Underhill

20.11. 2003
Christopher Butterfield
Butterfield, Schwitters

21.11. 2003
Teória Otrasu
Fujak a i.

22.11. 2003
Požoň sentimentál
Burgr, Piaček, Zagar a i.

23.11. 2003
AGON ORCHESTRA/Petr Kofroň
Acher, Ivanović, Smolka a i.

29.11. 2003
Norbert Möslang/VAPORI del CUORE
Alpine Songs 3

INZINE

obsah | kultura - kultúra