Výstava českých filmových plakátů v Montrealu

Soubor nesoucí název "100 nejlepších českých filmových plakátů 20. století" sestavila autorka projektu Marta Sylvestrová ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Moravské galerie v Brně a Exlibris Praha.

Některé vzácné exempláře byly doplněny i ze soukromých sbírek. Vystavené plakáty postihují prakticky celé 20. století: od secesních počátků, přes období němého filmu a předválečného zvukového filmu, socialisticko-realistická padesátá léta, období tání let šedesátých, následnou normalizaci a konečně popřevratovou tvorbu až po rok 2000. Umělecké těžiště výstavy se bezpochyby nachází v období tzv. zlaté éry českého filmového plakátu, v šedesátých letech. Výstava zachycuje díla řady tehdejších špičkových grafiků, designerů, malířů, sochařů a scénografů, jejichž jména v období tzv. normalizace nezřídka musela zmizet z české kulturní scény.

Výstava byla zahájena 16. března 2006 vernisáží v prostorách Quebecké kinotéky. Je nepochybné, že díky velice zdařilému výběru umělecky mimořádně hodnotných exponátů, kvalitní instalaci v atraktivních prostorách a plánovanému téměř šestiměsíčnímu trvání se výstava ve frankofonní části Kanady stane velmi dobrou a účinnou propagací českého grafického umění a české kultury obecně.

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČR V MONTREALU

obsah | kultura - kultúra