Dny české a slovenské kultury v Bulawayo

Před nedávnem proběhly v druhém největším zimbabwském městě Bulawayu "Dny české a slovenské kultury", organizované velvyslanectvím ČR za pomoci velvyslanectví SR. Touto akcí bylo připomenuto 75. výročí otevření československého honorárního vicekonzulátu (HVK) v tomto městě v roce 1927. HVK v Bulawayu (hlavním obchodním a kulturním centru Rhodesie) byl po efektivním konzulátu v Kapském městě (otevřen v roce 1926) teprve druhou československou misí v subsaharské Africe.

Bulawayo, které obývá ndebelská menšina, má také tradičně "vřelejší" vztah k ČR než hlavní město Harare (centrum šonské většiny), protože bývalé Československo podporovalo v době osvobozeneckého boje převážně ndebelské hnutí ZAPU, většina býv. čs. absolventů pochází z této oblasti a také většina čs. exulantů žila právě bud' v Bulawayo či blízkém Gweru (od 1939 sídlo firmy Baťa). Bulawayo je současně také centrem protimugabovské opozice, není proto překvapením, že v Bulawayu v posledním době (na rozdíl od předchozího období) probíhalo více "diplomatických" akcí (USA, Británie, Izrael, Švýcarsko, Německo). Dny české a slovenské kultury probíhaly na dvou místech -v Národní galerii v Bulawayu a v nejlepším hotelu města Nesbitt Castle. Primátor Bulawaya Japhet Ndabeni-Ncube (člen opoziční MDC), který v 60. letech jako jeden z prvních studentů -členů ZAPU -obdržel čs. vysokoškolské stipendium, dne 12. dubna 2002 zahájil v NG trojici výstav. ČR reprezentovaly putovní výstava "Afrika očima českých cestovatelů" a ,,650 let Univerzity Karlovy", Slovensko pak výstava obrazů a, kreseb se zimbabwskými motivy známého malíře a ilustrátora Petera Pollága.

Úvodní slovo k výstavám pronesli ředitelka Národní galerie Yvonne Vera, ndebelský literát a historik (též překladatel povídek českých autorů vydaných v roce 2001) Pathisa Nyathi, a velvyslanci ČR a SR Jaroslav Olša, jr. a Ján Valko. Slavnostního zahájení se zúčastnilo cca 150-170 osob z oblasti kultury, politiky a vědy. Přes fakt, že Bulawayo leží 450 kilometrů od hlavního města, na slavnostní zahájení přicestovali také velvyslanci Angoly, Malawi, Nigérie a Indonésie a chargé ďaffaires Polska. V Národní galerii proběhl také koncert české a slovenské klasické hudby (A. Dvořák, J. Suk, L. Janáček, J. N. Hummel) v podání známých zimbabwských umělců -pianistky Marianne Heranové a flétnistky Patricie Perceové, v kinosále pak pět dnů probíhal improvizovaný festival českých filmů pro dospělé a pro děti.

Budova postavená v prvním desetiletí 20. století je umístěna na jedné ze tří hlavních ulic centra města (Jason Moyo Avenue) a dnes v ní sídlí hlavní bulawayská pobočka největší zimbabwské sítě knihkupectví Kingston's (dříve se jednalo o obchod s hudebními nástroji a hudebninami Laurence and Cope's, přičemž v zadním traktu byly umístěny kanceláře, vč. čs. HK). Deska je umístěna na centrálním místě přímo ve vstupu do knihkupectví.

Týž den večer pak v hotelu Nesbitt Castle proběhla slavnostní večeře - festival české kuchyně. Akce se zúčastnilo 25 osob, mezi nimi předseda Svazu textilního průmyslu Zimbabwe R.S.Zlattner (otec pochází ze Slovenska), ekonomický publicista E.Bloch, šéfredaktor deníku Bulawayo Chronicle, ředitelé Národní galerie a Národního muzea, podnikatelé a bývalí studenti.

Akce měla na zimbabwské poměry velmi dobrou publicitu -čtvrtstránkový článek o ní přinesl vládní deník The Herald (13. 4.), a to přesto, že ji zahajoval jeden z předních činitelů opozice, článek o akci také vyšel v týdeníku The Mirror (19.-25.4.) a v příloze opozičního deníku The Daily News. Akce v Bulawayu byla generální zkouškou před rozsáhlejší akcí plánovanou na druhou polovinu října 2002 do hlavního města Harare.

MZV ČR

obsah | kultura - kultúra