Jan Lucemburský by zatleskal

Přestrojen za Večerníčka, kresleného moderátora pohádek před spaním v České televizi, inauguroval lucemburský výtvarník českého původu Ota Nalezinek koncem října v prostorách vinných sklepů v Grevenmacheru v údolí řeky Mosely výstavu svých obrazů a kalendáře 2005 vinařského podniku Bernard-Massard s osobitými ilustracemi na téma lucemburských národních tradic. Úsměvné Nalezinkovy obrázky zdobí také etikety limitované série dárkové kazety láhví vína různých odrůd.

V hojném počtu se akce a doprovázející ji ochutnávky vín ve stylové atmosféře za komorního hudebního doprovodu zúčastnili členové společnosti česko-slovensko-lucemburského přátelství Amitiés Tcheque et Slovaque - Luxembourg.

Malíř a grafik Ota Nalezinek se narodil v Lomnici nad Popelkou v roce 1930, vystudoval obor výtvarná výchova na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, působil jako profesor výtvarné výchovy na různých školách v severních Čechách a umělecky tvořil. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa odešel do emigrace a od roku 1970 žije v Lucembursku, kde získal v roce 1977 občanství. Vybudoval výtvarný ateliér OTA, seznámil se s mnoha vynikajícími hudebními umělci, které zpodobnil ve svých karikaturách, navrhoval poštovní známky, jeho plastiky zdobí veřejné budovy a prostranství ve velkovévodství.

RICHARD HUK

obsah | svět - svet