ZRKADLENIE-ZRCADLENÍ
 

Kto ilustroval Zrkadlenie

KARIKATURISTA PODĽA VZORU LASTOVIČKA

Zrkadlenie-Zrcadlení tentoraz neilustroval jeden umelec, ale umelecká skupina, presnejšie členovia profesnej organizácie - Slovenskej únie karikaturistov. Tá pravidelne každú jar čo jar vystavuje aj v hlavnom meste Českej republiky...

"Ticho a nebadane sa zrodila svojrázna tradícia: jar v Prahe ešte pred návratom lastovičiek ohlasuje slovenská karikatúra," napísal kedysi umelecký kritik Kornel Földvári. Tentoraz sa to tak úplne nestihlo, Salón kresleného humoru venovaný tvorbe členov Slovenskej únie karikaturistov sa totiž tento rok začal vernisážou až 5. apríla, teda po "Medzinárodnom dni vtákov", ktorým je 1. apríl, venovaný všetkým vtákovinám. A naozaj kedysi okolo 1. apríla, teda na prelome marca a apríla, lastovičky do Prahy dorazili. Poradové číslo salónu je ohromujúce: 331. Najväčšiu zásluhu má na tom predseda Českej únie karikaturistov Josef "Kobra" Kučera, ktorý s neodmysliteľným obrovským motýlikom otvára akciu za akciou. Tento rok, ako aj minulý, sa stali spoluorganizátormi už jedenástej výročnej výstavy slovenskej karikatúry Slovensko-český klub, vydavateľ Slovenských dotykov, spolu s Veľvyslanectvom SR v Prahe.

Záujem o premýšľavý slovenský kreslený humor bol už tradične veľký, atmosféra na vernisáži taká, ako sa patrí na kultovú Malostranskú besedu - neformálna, družná, otvorená, iskriaca. Vymieňali sa komplimenty - ČUK a SUK (nie Čuk a Gek Serjoginovci, čo bola známa dvojica zo sovietskej detskej literatúry, ale Česká a Slovenská únia karikaturistov) pestovali vzájomnosť, prítomný chargé d'affaires slovenského veľvyslanectva Marián Gandel musel mať radosť...

Josef "Kobra" Kučera sa vyjadril, že sa až čuduje, že slovenskí kolegovia produkujú stále taký kvalitný a premýšľavý humor, keď ho v dnešnej dobe mediálneho primitivizmu vlastne ani nikto nechce. Prezident Slovenskej únie karikaturistov Kazo Kanala otvoril po hudobnom vystúpení a pred rautom výstavu symbolickým veľkým kľúčom v tvare ohnutej ceruzky, ktorú zasunul do veľkého zámku umiestneného - akože inak - pri bare.

To, že premýšľavý slovenský humor nikto nechce, trochu vyvrátili dohody, ktoré sa na vernisáži urobili - jednak že Slovenská únia karikaturistov bude ilustrovať toto číslo česko-slovenského literárneho štvrťročníka Zrkadlenie-Zrcadlení, jednak že by sa podobná výstava ako pražská mohla uskutočniť aj v rámci Dní slovenskej kultúry v niektorom ďalšom českom či moravskom meste.

VLADIMÍR SKALSKÝ


Zpět na obsah