ZRKADLENIE-ZRCADLENÍ
 

Na úvod

LITERÁRNA SÚŤAŽ - UŽ TRADÍCIA

Druhý ročník znamená už vlastne začiatok tradície. Koná sa iba vtedy, ak sa prvý osvedčil, a je prísľubom ďalšej kontinuity. Tak je to aj s Literárnou súťažou Jána Kollára. Jej prvý ročník už pol roka pozná víťazov. Hlavnými víťazmi sú však literatúra a česko-slovenské vzťahy - veď je skvelou správou, že sa v Česku zrodili naozaj kvalitné diela detí a mladých ľudí po slovensky alebo so slovenskou tematikou. Že ich vytvorili Slováci žijúci v českých či moravských veľkých mestách či malých obciach, ale aj mladí Česi. Práve tí, o ktorých pasívnu dvojjazyčnosť sa máme dôvod obávať.

A tak Slovenský literárny klub v ČR, vydavateľ tejto revue, vypisuje druhý ročník Literárnej súťaže Jána Kollára. Opäť pod záštitou veľvyslanca SR v ČR a významného prozaika J. E. Ladislava Balleka. Znovu sa môžeme oprieť aj o podporu Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR, ku ktorému sa tento rok pripojil aj novozriadený Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Súťažiť sa bude znovu v troch kategóriách - žiaci základných škôl, študenti stredných škôl a napokon študenti vysokých škôl vrátane doktorandov (bez vekového obmedzenia) a ostatní mladí autori do 26 rokov.

Uzávierka je symbolicky 28. októbra, teda v deň vzniku Československa. Vypísanie prichádza skôr, súťažiaci teda budú mať viac času.

V porote zasadnú popredné literárne osobnosti - v minulom roku to boli prozaik Ľubomír Feldek, literárny vedec a riaditeľ Literárneho informačného centra v Bratislave Alexander Halvoník a publicista a spisovateľ Dušan Malota. Ocenení získajú Cenu Jána Kollára podporená peňažnou odmenou a ďalšími cenami, ich práce budú publikované v štvrtom tohtoročnom čísle Zrkadlenia-Zrcadlení. Vyhlásenie výsledkov sa opäť uskutoční na vysokej spoločenskej úrovni v Nostickom paláci, sídle Ministerstva kultúry ČR. Podobný úvodník som pred necelým rokom uzavrel vetou: "Teda vedzte, fandite, a ak spĺňate kritériá: Zapojte sa!" Tá stále platí. Veď tradície sú o tom.

VLADIMÍR SKALSKÝ


Zpět na obsah