Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
OKTÓBER 2003
Úvodník
ROK PLNÝ MESIACOV
Herečka a hudobníčka dorota nvotová
NESPÚTANÉ DĚVČÁTKO
Jubilejný československý potlach
O SLOBODE, KTORÁ VŠETKO PREKONALA
Peter Solej
NAJMLADŠÍ AUTOR ODBORNEJ LITERATÚRY
Humoristka Eňa Vacvalová
NEEXISTUJE DOMÁCA SATIRA, LEN DOMÁCA POHODA
Slováci v českých väzniciach
ZLOČIN A TREST ZA HRANICAMI
Hokejista Ladislav Troják
PRVÝ SLOVÁK V REPREZENTÁCII
Prvá vysokotatranská chata má 140 rokov
RAINEROVA ÚTULŇA
Desať rokov od rozdelenia
ZVLÁŠTNA CESTA SLOVENSKÝCH DEJÍN A SÚČASNÁ POLARIZÁCIA
Herečka Renáta Kubišová
LIBUŠA NA REBRÍKU
K 35. výročiu hlasovania
PROTI "DOHODE O PODMIENKACH DOČASNÉHO POBYTU SOVIETSKYCH VOJSK"
Projekt Stanislava Jenča
UMENIE URČENÉ PRE VESMÍR
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: dotyky@czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Jarmila Wankeová
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová