Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
OKTÓBER 2005
Úvodník
ČESKO-SLOVENSKÉ VZŤAHY -NÁSŤROČNÝCH
S riaditeľom Slovenského inštitútu Igorom Otčenášom
ČESKOU KULTÚROU SOM BOL ODCHOVANÝ
Fenomén
ARIZÁCIA: ŽIDOVSKÝ MAJETOK DO SLOVENSKÝCH RÚK
Dorotka Hálková
SPOČINIE V SPOLOČNOM HROBE S MANŽELOM?
Jubileum
ŠESŤDESIATKA KOŠICKÉHO DIVADLA
So slovenskou superstar Katkou Koščovou
NA ULICI SOM RADA NEPOZNANÁ
Príbehy a povesti
OSUDY SLÁVNYCH ZBOJNÍKOV
Otázky dvojjazyčnosti
KEDY SÚ DETI BILINGVÁLNE?
Medzinárodný festival slovenského folklóru
JÁNOŠÍKOV DUKÁT 2005
Beáta Majdišová
V ČELE NADÁCIE ČESKÉHO KUBIZMU
Košická skupina Dilemma
NOHAVIČKY V SKÚŠOBNI
Výstava v Klementine
OBRAZOPIS SVETA OBJEKTÍVOM ŠTEFÁNIKA
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: dotyky@czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Jarmila Wankeová
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová