Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
DECEMBER 2001 - JANUÁR 2002
Úvodník
VÍZA - STRAŠIAK ALEBO REÁLNA HROZBA?
Košickí Backwards dobyli Prahu
EVANGELIUM PODĽA BEATLES
S námestníčkou primátora Vlastou Bohdalovou
ČESKÉ BUDĚJOVICE SÚ STÁLE ČESKO-SLOVENSKÉ
Ekonomické ukazovatele
ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA PO ROKU 1993
Nová publikácia
PRAHA V ZRKADLE SLOVENSKEJ LITERATÚRY
Kamil Čontofalský
"FRANCÚZ" ZATIAĽ NA FRANCÚZSKO NEMYSLÍ
Z knihy... ...O pôvode Slovákov v Čechách, na Morave a v Sliezsku
MOMENTKY Z POHNUTÝCH ČIAS REEMIGRÁCIE
Stenograf Josef Kocourek
POODKRYL ZÁKULISIE SLOV
Knihy
Kto (nie)je slovenský spisovateľ?
Príbeh, aký napíše len život
SÁGA STRATENÉHO RODU
Nadačný fond
Českým a slovenským pestúnom už päť rokov pomáha ROZUM a CIT
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: slovenske_dotyky @ hotmail.com
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Eva Macháčková
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová