SLOVENSKÉ DOTYKY
 

VÝROČIE NARODENIA

Svetový objav záhadného Mozarta

V jubilejnom mozartovskom roku 250. výročia narodenia sme stále svedkami aj nových objavov či nových poznaní o tomto tvorcovi. Na jeden z nich sme v minulých dňoch narazili v Plzni.

Ide o identifikáciu Mozartovej pozoruhodnej, ale doposiaľ nikdy nehranej opery Zaidé, ktorá uzrela svetlo sveta v priestoroch Veľkej synagogy v Plzni v naštudovaní jej objaviteľa, Švajčiara André Kröpera, ktorý uchystal toto prekvapenie k Smetanovským dňom v Plzni. Mozartova opera Zaidé súvisí totiž čiastočne s našou vlasťou tým, že k nej Mozarta podnietilo dielo a osobnosť českého skladateľa obdobia baroka Jiřího Antonína Bendu, s ktorým súperil o miesto kapelníka na viedenskom dvore. Opera Zaidé mala podľa historických prameňov predchádzať inému tvorivému činu - hudobne dramatickému dielu Únos zo Serailu, komponovanému neskôr na podobný orientálny námet.

Okolo opery Zaidé sa neskoršie vynoril rad nedoložených náhod, lebo sa dochovalo iba niekoľko hudobných árií a čŕt bez súvislého textu a uceleného príbehu kompozície. Obsah naznačoval len dej orientálneho moslimského prostredia háremu. Operu Zaidé naštudoval snáď viedenský operný súbor, ale u publika prepadla. V notových materiáloch sa zachovali po Mozartovej smrti iba nevýznamné črty. Mozartova manželka Konstancia pátrala po existencii skladateľovho diela dokonca prostredníctvom novinových inzerátov a apelovala na verejnosť, ale márne. K nejasnostiam prispievalo aj to, že Mozart vlastnil libreto opery v niekoľkých rozličných variáciáach. Pritom je známe, že skladateľ si veľmi zakladal na perfektnej spolupráci so svojimi libretistami.

Dlho sa o existencii Zaidé nič nevedelo. Až v roku 1866 narazil muzikológ Alfred Einstein, príbuzný známeho fyzika, na anonymné libreto, texty ktorého sa nápadne podobali obsahu Zaidy a viedli k textovým mutáciám opery.

K rozlúšteniu a dnešnej podobe Zaidé prispel levím podielom skvelý muzikológ, bádateľ a sólista v oblasti starej hudby Andreas Kröper. Tento bádateľ, dirigent a sólista na flautu je známy ako oddaný priateľ a spolupracovník českých a slovenských hudobníkov, prednáša na vysokých hudobných učilištiach, stal sa kvalifikovaným poradcom na našich hudobných festivaloch.

Prvým miestom autorizovaného prepisu opery Zaidé sa stala Plzeň, kde Zaidé po prvý raz predstavil širokému publiku v tohtoročnom jubilejnom roku mozartovského výročia. Zvolil k tejto inscenácii jedinečné prostredie Veľkej synagogy, ktorá svojím priestorom navádza poslucháčov k intenzívnemu sústredeniu a duchovnému prežitku.

JIŘÍ VITULA


Zpět na obsah